Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Súťaž Objav keltskú Bratislavu | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Súťaž Objav keltskú Bratislavu

Súťaž „Objav keltskú Bratislavu“

 

Do konca októbra 2017 prebieha súťaž pre deti „Objav keltskú Bratislavu“, ktorá je sprievodným podujatím k výstave „Kelti z Bratislavy“ v SNM – Historickom múzeu (Bratislavský hrad). Pri návšteve múzea dostanú detskí návštevníci sprievodcu s úlohami, ktoré interaktívnym spôsobom podnecujú deti hľadať informácie vo výstave. V pátraní po keltskej Bratislave však môžu pokračovať aj ďalej mimo výstavy - hľadať stopy po Keltoch v Bratislave „v teréne“. Mapa ich dovedie k miestam, ktoré sú spojené s Keltmi. Objavia keltskú pec v Apponyiho paláci, keltskú mincovňu v Pálffyho paláci, Hrad Devín a dozvedia sa tiež o osídlení Devínskej Novej Vsi v miestnom múzeu. V galérii či jednotlivých múzeách dostanú deti do sprievodcu pečiatku ako potvrdenie o ich návšteve. Ak vyzbierajú aspoň štyri z piatich pečiatok, môžu sa zaradiť vhodením ústrižku s pečiatkami a kontaktnými údajmi do žrebovania o vecné ceny. Zároveň dostanú i malú odmenu.

 

Ciele návštevy súťaže:

SNM – Historické múzeum (Bratislavský hrad), výstava Kelti z Bratislavy

SNM  - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi, expozícia Štyritisíc   rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi

MMB – Múzeum dejín mesta (Stará radnica/Apponyiho palác), Keltská pec

MMB – Hrad Devín

GMB – Pálffyho palác, expozícia Keltská mincovňa v Bratislave

 

Výhry
2x rodinná vstupenka do GMB
2x rodinná vstupenka do MMB 
2x rodinná vstupenka do SNM-HM
Darčekové predmety od Hlavného mesta SR Bratislava
5x 5vstupova vstupenka na plaváreň Pasienky
5x knižná publikácia "Národný beh Devín - Bratislava - 70 ročníkov v 96 ročnej histórii"
5x šiltovka STARZ
2x rodinná vstupenka do ZOO
2x balíček publikácií SNM

Súťažné ústrižky s vyplnenými kontaktnými údajmi vyžrebuje odborná porota zložená z autorského tímu projektu.


Kritériom je vyzbieranie aspoň štyroch pečiatok z piatich múzeí a galérie: SNM-Historické múzeum, SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Múzeum mesta Bratislavy – Stará radnica a Hrad Devín a  Galéria mesta Bratislavy – Pálffyho palác.


Termín vyhodnotenia súťaže: 15.11.2017

 

Podmienky súťaže: www.snm.sk

 

Z A U J Í M A V O S T I          

·         Prví Kelti prenikli do stredodunajského priestoru v druhej polovici 5. storočia pred Kr.

·         Podľa Caesara boli oppidá opevnené sídliská s mestským charakterom. Geografická poloha na križovatke obchodných ciest predurčovala jeho vznik aj na území Bratislavy.

·         Kelti mali v Bratislave svoju mincovňu. Na minciach sa najčastejšie vyskytuje nápis BIATEC.

·         Čoraz častejšie sa vo vedeckých kruhoch pripúšťa, že lokalita Carnuntum, po prvýkrát spomenutá v roku 6 po Kr. v správe Velleia Patercula, označovala v tom čase Bratislavu.

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.