Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Výsledky súťaže o najobľúbenejšie dielo výstavy Strom života | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

Výsledky súťaže o najobľúbenejšie dielo výstavy Strom života

Vyhodnotenie hlasovania

 

V nedeľu skončila výstava Strom života, ktorá sa konala na prízemí a II. poschodí v Mirbachovom paláci (GMB).

Výstava prezentovala fenomén stromu z rôznych hľadísk podľa významu v tradičných kultúrnych a aktuálnych významoch v rôznych obdobiach, transhistoricky, na základe 175 malieb, sôch, grafík a diel iných médií vo výtvarnom umení Slovenska od gotiky po súčasné umenie.

Zobrazenie stromu ako symbolu má dlhú tradíciu vo vizuálnom umení. Táto bohatá a rozsiahla tematika bola prezentované na základe okruhov tém, ktoré sa vo výtvarnom umení Slovenska objavili, vynorili, zakotvili a zohrávali významnejšiu úlohu: Strom života, Strom poznania dobra a zla, Strom v krajinomaľbe, Strom a životné prostredie, Strom a drevo, Strom smrti.

 

Diváci mohli na výstave hlasovať za svoje obľúbené dielo: pri každom diele, resp. skupine diel od jedného autora boli umiestnené symbolické stromčeky, na ktoré diváci mohli uviazať svoju zelenú stužku ako svoj hlas. Uverejňujeme prvé tri diela, ktoré dostali najviac hlasov od návštevníkov výstavy:

 

1. Ladislav Mednyánszky (45 stužiek)

Lesný duch. 1890 – 1900

Plátno, lepenka, olejomaľba

Slovenská národná galéria

(číslo katalógu 170)

 

2. Bohdan Hostiňák (38 stužiek)

Arkádia. 1998

Plátno, olejomaľba

Zbierka Linea

(číslo katalógu 41)

 

3. Neznámy autor (34 stužiek)

Madona s dieťaťom. Začiatok 19. stor.

Polychrómované drevo

Galéria mesta Bratislavy

 

(číslo katalógu 52)

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.