Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Ladislav MEDNYÁNSZKY: Na Dunajci/ Zasnežené končiare v okolí Dunajca  | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Dielo mesiaca september

Ladislav MEDNYÁNSZKY

Ladislav MEDNYÁNSZKY: Na Dunajci/ Zasnežené končiare v okolí Dunajca


K 160. výročiu narodenia Ladislava Mednyánszkeho

 

Ladislav MEDNYÁNSZKY

(1852 Beckov – 1919 Viedeň)

 

Na Dunajci/ Zasnežené končiare v okolí Dunajca

Okolo 1895

A 2182, olej, plátno, 45 x 55,5 cm, značené vpravo dole: „Mednyánszky“

Maľbu reštaurovala Mgr. art. Barbara Novanová v roku 1999.

Proveniencia: Maľba Na Dunajci sa dostala do zbierok GMB v roku 1961 prevodom z MMB.

Maľba je prezentovaná v rámci stálej expozície Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800 – 1918 v Pálffyho paláci.

 

Narodil sa 23. apríla 1852 v Beckove a bol pokrstený ako Ladislaus Josephus Balthazar Eustachius von Mednyánszky. Od roku 1863 v rodinnom kaštieli v Strážkach ho súkromne vyučoval kresliť rakúsky maliar Thomas Ender, ktorý mu neskôr posielal aj sadrové modely a iné pomôcky. V rokoch 1872 – 1974 študoval na AVU v Mníchove (prof. A. Strähuber, O. Seitz), v rokoch 1874 – 1875 na École des Beaux-Arts v Paríži (prof. I. Pils). V roku 1877 prvýkrát navštívil Barbizon, absolvoval aj viaceré študijné cesty do Talianska (1878) a Francúzska (1889 – 1892, 1896 – 1897). Pravidelne si prenajímal ateliér v Budapešti a vo Viedni. Bol stále na cestách, pravidelne sa vracal maľovať do Beckova a Strážok. Počas prvej svetovej vojny sa dobrovoľne prihlásil do armády ako frontový maliar a vytvoril celý rad umelecky náročných a strhujúcich výpovedí o zmysle a hodnote ľudského života. Celý život ho priťahovali katastrofy, či už spoločenské, alebo prírodné. Na jednej strane ho fascinovala veľkoleposť a sila prírodných živlov, na strane druhej mal hlboký súcit s trpiacimi. Ku koncu života sa chcel stať svedkom obrovského ľudského utrpenia, ktoré so sebou priniesla prvá svetová vojna. Na fronte však nezobrazoval víťazstvá a krvavé boje, chcel ukázať následky vojny, žiaľ a bolesť za bojovými líniami a obyčajné ľudské trápenie. V tomto období vrcholí aj jeho figurálna tvorba, kedy sa rad vydedencov a tulákov premieňa na širokú masu bezbranných a zúfalých ľudí.

Stála expozícia diel Ladislava Mednyánszkeho bola sprístupnená v roku 1990 v rodinnom kaštieli v Strážkach (SNG).

 

Ladislav Mednyánszky bol jednou z najvýznamnejších a najoriginálnejších osobností na prelome 19. a 20. storočia. Patril medzi umelcov, v ktorých tvorbe bola rovnako zastúpená krajinomaľba a figurálna maľba. Spočiatku jednoduché figurálne štúdie, v ktorých sa maliar snažil o zobrazenie typickej, príznačnej vlastnosti daného človeka, dotiahol k sugestívnemu, expresívnemu výrazu tváre, najmä očí, ktorý vypovedal o celom osude a údele zobrazovaného. Mednyánszky v neskorších obdobiach zapojil do výrazu celé telo, vďaka čomu dosiahol expresívny až gestický charakter maľby, ktorý objavila a ocenila až mladšia umelecká generácia. Mednyánszky bol vo svojej dobe uznávaný predovšetkým ako krajinár. Barbizonské chápanie krajiny bolo v súlade s jeho vnútorným svetom a tento typ krajinomaľby v duchu lyrického realizmu, ktorý uprednostňoval prežitie zážitku umelca, jeho individuálne pocity a nálady, maliar čoskoro priviedol na majstrovskú úroveň. Neskôr pridal aj niektoré skúsenosti impresionistickej maľby, ale často sa vracal k obrazom hmlistých nálad v tmavých tónoch. Napriek zdaniu však aj tieto diela robia majstrovskými stovky odtieňov, ktoré dodávajú obrazom nádych živej krajiny. Francúzsky kritik A. Remacle prirovnal rieku Dunajec na Mednyánszkeho maľbách k spiacemu dravcovi. Tajomnosť na pokraji brutálnosti je podčiarknutá hrdzavo-červenou farebnosťou zaschlej krvi, vyvolávajúcou pocit pudovosti a agresivity, vášní, ktorými sa Mednyánszky zaoberal v rámci teórie farieb a s ktorými sa ustavične vyrovnával vo svojom živote i diele.

 

Zsófia Kiss-Szemán

kurátorka umenia 20. a 21. storočia

 

Literatúra: KISS-SZEMÁN, Zsófia: Ladislav Mednyánszky, Babrizon a viedenský Stimmungsimpressionismus. Bratislava: Galéria mesta Bratislavy, 2012; MARKÓJA, Csilla a kol.: Mednyánszky. Budapest - Bratislava, 2004; GLATZ, Anton C.: Ladislav Mednyánszky a Strážky. Katalóg. SNG, Bratislava, 1990; SARKANTYÚ, Mihály: Mednyánszky László 1852 – 1919. Budapešť, 1981; VACULÍK, Karol: Ladislav Medňanský. Súborné dielo. Katalóg. SNG, Bratislava, 1979; EGRI, Mária: Mednyánszky László. Budapešť, 1975; BRESTYÁNSZKY, Ilona: Mednyánszky László. Budapešť, 1963; KÁLLAI, Ernest: Mednyánszky László. Budapešť, 1935; SCHANZER, Mária: Mednyánszky. Budapešť, 1935; MALONYAY, Dezső: Mednyánszky. Budapest, 1905.

 

« predošlé
Dielo mesiaca August 2012
Votívny obraz s bratislavskou zázračnou pietou
Autor: Bratislavský (?) maliar
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Október 2012
Nezamestnaní
Autor: František Reichentál

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Gabriele Saint Genois
Kurátorka: Jana Luková
16. 4. 2019 - 16. 6. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Ján Sajko, Ivan Jančár
8. 4. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 19. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.