Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Vzkriesenie Lazara (z cyklu Windows), 2006 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Dielo mesiaca november

Matúš Lányi

Vzkriesenie Lazara (z cyklu Windows), 2006


Matúš LÁNYI: Vzkriesenie Lazára (z cyklu Windows), 2006
Akryl na plátne, 130 x 200 cm, zbierka GMB

Matúš Lányi (1981, Spišské Podhradie) študoval grafiku a experimentálnu tvorbu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (prof. Rudolf Sikora, Zbyněk Prokop). Je predstaviteľom mladej generácie autorov z košického umeleckého centra, jeho tvorba je pravidelne prezentovaná na samostatných aj kolektívnych výstavách (napr. Očami (ne)viditeľné, Reflexia kresťanstva v súčasnom umení, Dom umenia Bratislava, 2010; Mladé európske umenie, Galéria mesta Bratislavy, 2012; Krv, Slovenská národná galéria, 2012 a i.). Jeho tvorba sa pohybuje na poli maľby, videa a inštalácie, v ktorých ho zaujíma interpretácia spoločnej témy – biblických udalostí a kresťanskej ikonografie. O svojej „erbovej“ téme píše: „Prítomnosť sakrálnej témy v umeleckom diele ho posúva do inej roviny vnímania. Táto "stála téma" poskytuje dielu status aktuálnosti a trvácnosti. ... samotná téma začala byť pre mňa v istom veku príťažlivejšia skrz svoju podstatu.“ 

Matúš Lányi novozákonné témy prostredníctvom vizuálu počítačového programu Windows tlmočí do aktuálneho vizuálneho jazyka. Vo vzájomnej konfrontácii dvoch zdanlivo odlišných jazykov odhaľuje a ponúka paralely a vzťahy, ktoré vedú diváka k zaujatiu osobného postoja či rozhodnutiu, keďže zaznamenáva prebiehajúci, neukončený proces, do ktorého je stále možné vstúpiť a zasiahnuť (ponúkaná možnosť zastavenia či prerušenia  procesu na ploche obrazu/obrazovky). Neosobnosť počítačového jazyka prekonáva novým obsahom a významom, ako aj médiom maľby, s ktorým pracuje. Informácia o ukladaní súboru, napaľovaní, ukončení programu či defragmentácii disku sa mení na oznam o práve prebiehajúcom procese premeny vody na víno, rozmnožení chleba, vyhnaní kupcov z chrámu, vzkriesení Lazara, Poslednej večeri či zapieraní Krista Petrom. Zobrazovanú tému neilustruje, nevyužíva tradičné ikonografické schémy, ale komunikuje ju novým vizuálnym spôsobom. Obraz Vzkriesenie Lazára patrí do rozsiahlejšieho cyklu Windows. Udalosť vzkriesenia Lazára Kristom uvádza Evanjelium sv. Jána (Jn, 11, 1-45), ktoré opisuje Ježišov príchod do Betánie za zosnulým Lazárom, bratom Márie a Marty, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Tento práve prebiehajúci proces v doslovných citáciách vkladá do obrazu s neuzavretým koncom, ktorým udalosť sprítomňuje aj súčasnému divákovi.

V interpretáciách cyklu Windows Matúš Lányi využíva jazyk počítačových ikon. V pôvodnom význame je ikona (gr. eikón = obraz) sakrálny obraz „napísaný“ na dreve, zobrazujúci svätých. V ďalšom význame slova je ikona znak, grafický symbol, ktorý pripomína to, čo zobrazuje; používa sa aj na označenie jednotlivých funkcií v počítači. Autor tieto rôzne významy spája a netradičným prepojením každodenne používaného počítačového jazyka a známeho biblického obsahu objavuje a ponúka nové uhly pohľadu.

                                                                                                                                 Daniela Čarná


Dielo bolo do zbierok GMB získané v roku 2013, s podporou grantu Ministerstva kultúry SR.

« predošlé
Dielo mesiaca Október 2013
Lebensraum (The Economist)
Autor: Marcel Mališ
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca December 2013
Klaňanie pastierov
Autor: Simon François Ravenet I., Domenico Fetti

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: Anton Čierny
Kurátor: Ján Kralovič
28. 1. 2020 - 22. 3. 2020
Mirbachov palác / Výstava
23. 1. 2020 - 15. 3. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Konštantín Bauer
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán
27. 11. 2019 - 1. 3. 2020
Mirbachov palác / Výstava
22. 11. 2019 - 1. 3. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Matej Krén / Juraj Krén
Kurátori: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 31. 5. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.