Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Jazdecký portrét korunného princa – arcivojvodu Rudolfa | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Dielo mesiaca marec

Tadeusz Ajdukiewicz

Jazdecký portrét korunného princa – arcivojvodu Rudolfa


Tadeusz Ajdukiewicz : Jazdecký portrét korunného princa – arcivojvodu Rudolfa

Po 1889. Olej na plátne, 121,5 x 89,5 cm Značené vpravo dole: T. Ajdukiewicz.

Zbierka Galéria mesta Bratislavy, inv. č. A 753. Reštaurovala Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD. v roku 2015.

 

Ako dielo mesiaca marca vyberáme jazdecký portrét syna cisára Františka Jozefa I.– následníka trónu  princa Rudolfa (1858 – 1889), ktorý sa rozhodol ukončiť svoj život predčasne, samovraždou v loveckom zámku Mayerling. Táto tragédia silno poznamenala celú cisársku rodinu a je predmetom diskusií o skutočnom pozadí tohto činu aj v súčasnosti. Maľba bola súčasťou prešporskej zbierky rodiny Nyári de Bedegh et Berencs, ktorá ju spolu s mestským palácom v roku 1917 predala grófovi Emilovi Mirbachovi (1882 – 1945). Po roku 1945 sa časť zbierok a budova (Mirbachov palác) dostali do majetku mesta. Portrét namaľoval pôvodom poľský maliar Tadeusz Ajdukiewicz (1852 – 1916), pôsobiaci na viacerých európskych panovníckych dvoroch. V rokoch 1882 – 1884 sa usadil vo Viedni, kam sa neskôr kvôli zákazkám pravidelne vracal. Maľoval portréty, ale aj výpravné historické a vojenské scény. Následník trónu si uňho objednal svoj jazdecký portrét (maľba na dreve s rozmermi 117 x 89 cm), ten sa však podarilo realizovať až po jeho smrti 30. januára 1889. Okrem svojej podobizne chcel princ od Ajdukiewicza aj veľký obraz zobrazujúci manévre v Galícii (severozápad Španielska), ktorý mal byť darom pre cisára. Niekoľko dní pred smrťou sedel princ Rudolf maliarovi modelom. Originál, ktorý na základe tohto stretnutia vznikol, bol dlho nezvestný. Objavili ho až v osemdesiatych rokoch minulého storočia v súkromnej zbierke v Rakúsku. Podľa dobovej literatúry namaľoval neskôr maliar ešte štyri repliky tohto diela pre Rudolfových rodinných príslušníkov, jedna z nich sa dnes nachádza vo Vojenskom historickom múzeu vo Viedni. Minimálne tri podobné portréty sa v posledných rokoch dražili v aukčných domoch v Rakúsku a Nemecku. Z akých zdrojov získali túto maľbu Nyáriovci, nie je známe. Buď ide o jednu zo spomínaných autorských replík, alebo – čo je pravdepodobnejšie  -  o ďalšiu, doposiaľ neznámu obmenu z dielne maliara. Bezpochyby bol tento motív po smrti následníka obvzvlášť žiadaný, keďže išlo o posledné umelecké zobrazenie zosnulého. Oproti originálu má verzia zo zbierky galérie zredukovane podanú krajinu, kôň s jazdcom sú umiestnení na trávnatej ploche prechádzajúcej v pozadí do stratena. Na pôvodnom diele maliar člení a detailne prepracováva jednotlivé plány – od vyjazdenej cesty v popredí, až po  priehľad do krajiny. Nechýbajú ani štafážové postavy v pozadí. Pri návšteve cisárskych apartmánov vo viedenskom Hofburgu môžete naraziť aj na malú olejovú skicu tohto diela, taktiež signovanú autorom.

Jana Luková

 

POUŽITÁ LITERATÚRA: WENINGER, Peter: Zum letzten Porträt des Kronprinzen Rudolf. In MATTL-WURM, Sylvia (red.): Rudolf: Ein Leben im Schatten von Mayerling. Wien : Historisches Museum der Stadt Wien, 1989, s. 90 – 93. Luková, Jana – Vyskupová, Martina: Portréty príslušníkov habsburského a habsbursko-lotrinského rodu v zbierkach Galérie mesta Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, 2017, s. 60 – 61.  

« predošlé
Dielo mesiaca Február 2018
ŽIL,1971, kombinovaná technika
Autor: Juraj Meliš
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Apríl 2018
Vietor
Autor: Jaroslav KOČIŠ

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Gabriele Saint Genois
Kurátorka: Jana Luková
16. 4. 2019 - 16. 6. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Ján Sajko, Ivan Jančár
8. 4. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 19. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.