Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Vila mystérií | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Dielo mesiaca jún

Alex Mlynárčik

Vila mystérií


 

Alex Mlynárčik: Vila mystérií

 

V roku 2007 sa podarilo do zbierky Galérie mesta Bratislavy získať ťažiskové dielo Vila Mystérií (Ville dei Mysteri) od Alexa Mlynárčika (narodil sa v roku 1934 v Žiline). Ako jednému z mála slovenských výtvarníkov sa mu podarilo už v 60. rokoch svojim programom zasiahnuť do vývoja západoeurópskeho umenia prekonávaním umeleckých mýtov doby (reakcie od významných osobností európskej kritiky 60. rokov: P. Restany, M. Ragon, R. Moulin, J. Chalupecký, R. Matuštík, L. Kára, T. Štraus, atď.). Táto akvizícia je o to významnejšia, že okrem prác na papieri sa autorovo významnejšie dielo nenachádza v žiadnej zo slovenských galérií, napriek nespornému medzinárodnému významu Alexa Mlynárčika.

Vila Mystérií vychádza z kultu slávnosti zasvätených gréckemu bohovi vína, plodnosti a zábavy Dyonýzovi (v dávnom Ríme nazývanému Bakchus), ktoré konali len zasvätenci viazaní sľubom mlčanlivosti, čo bol aj dôvod, že sa zachovalo veľmi málo pamiatok z touto témou. Najvýznamnejšia z nich, séria monumentálnych nástenných malieb sa našla v pompejskej Ville dei Mysteri a zobrazovala výjavy zo zasväcovania žien do dyonýzovského kultu v spojení božských a ľudských bytostí. Toto Mlynárčikove dielo bolo prezentované len jediný raz - v roku 1967 na manifestácií SUPERLUND v švédskom meste Lunde, kde pozval Pierre Restany 40 umelcov z celej Európy, ktorí mali vytvoriť svoje krédo k roku 1967.

Dielo bolo rekonštruované pre novú stálu expozíciu Galérie mesta Bratislavy v Pálffyho paláci a pozostáva zo šestnástich 3,5 metra vysokých zrkadiel a panelov s témou sporo odetých žien. Po vstupe návštevníka do tejto uzatvorenej miestnosti sa pomaly rozsväcujú svetlá a začne hrať hudba, čím sa len zvýrazní jeho celkové magické pôsobenie.

 

Ivan Jančár

« predošlé
Dielo mesiaca Máj 2008
Rozhovor
Autor: Jakub Bauernfreund
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Júl 2008
Rozmachy I
Autor: Klára Bočkayová

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátorka: Mira Keratová
25. 11. 2021 - 20. 2. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Milota Havránková, Libuše Jarcovjáková, Zuzana Pustaiová
Kurátorka: Anna Vartecká
5. 11. 2021 - 30. 1. 2022
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Sudek
Kurátorka: Hana Buddeus, Katarína Mašterová
29. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Patrícia Ballx
8. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.