Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Hľadanie tieňa | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Dielo mesiaca júl

Michal Kern

Hľadanie tieňa


Michal Kern: Hľadanie tieňa, 1980
Fotografický záznam akcie, 58 x 48 cm, Zbierka GMB


Michal Kern (1938 – 1994, Močiare pri Liptovskom Mikuláši) je osobitým autorom tzv. domácej neoficiálnej výtvarnej scény, ktorý svoju tvorbu, ovplyvnenú konceptuálnym a akčným východiskom, ukotvil v prírode. Nezaznamenával ju však štetcom na plátno, ale prostredníctvom akcií realizovaných osamote v prírode, ktorá ho na rodných Močiaroch pri Liptovskom Mikuláši po celý život obklopovala, do nej priamo zasiahol. Prostredie bývalého mestského mlyna so silným géniom loci, cez ktorého rozsiahly pozemok preteká rieka Demänovka a zároveň na ňom stoja stĺpy vysokého napätia, bolo od detstva Kernovým mikrosvetom – poznačilo a predznamenalo základnú oblasť jeho ľudského i profesionálneho záujmu, s jej paradoxom prírodného a civilizačného.

Fotozáznam akcie z cyklu Hľadanie tieňa (1980) nadväzuje na cyklus Zrkadlení (1976 – 1981), kedy autor prostredníctvom zrkadla vstupuje do priamej konfrontácie s prírodou. Zrkadlo sa stáva náhradou za plátno, na ktoré sa premieta premenlivé prírodné dianie. Pozornosť koncentruje na seba, aby ju vzápätí obrátilo späť na prírodu. Kern ju objavuje prostredníctvom odrazu v zrkadle položenom na zem a následne aj v objektíve  fotoaparátu: „Vidím konáre i na zem napadané lístie. Vidím príčinu i následok.“ Zasahuje do prírody v súlade s ňou: „Príroda, človek vnesie do nej nový prvok no má sa pýtať, čo to pre prírodu znamená.“ Odraz v zrkadle alebo vodnej hladine, ktorý sa v minulosti považoval za súčasť bytosti, sídlo duše, sa u Kerna stáva prostriedkom objavovania „duše“ prírody.  Príroda sa stáva médiom vyjadrenia, reflexiou, vychádzajúcou z napätia vzťahu človeka a prírody, blízkeho a vzdialeného, jasného a tajomného, konkrétneho a nadčasového. Kern, ktorý stojí pevne na zemi, v známom a všedne každodennom objavuje neobsiahnuteľné. Jeho pohľad je pohľadom skrytého pozorovateľa, ktorý prírode nastavuje zrkadlo a sám nepozorovaný sleduje jej dianie prostredníctvom objektívu fotoaparátu. Na Zrkadlenia nadväzuje cyklus akcií akcentujúcich ďalší efemérny a premenám času podriadený materiál, akým je tieň. V akcii Hľadanie tieňa (1980) nahrádza štvorec zrkadla štvorcom papiera, na ktorom sa odráža tieň stromu. Kern tieňu podkladá papier, aby zviditeľnil jeho nehmotnosť. Jeho opatrný zásah akoby prírodu, podobne ako pri Zrkadleniach, nechcel vyrušovať. S bázňou ho pozoruje, no sám ostáva nepozorovaný v úzadí. Fotografickými záznamami nám nepredkladá náhodný zápis prírodného diania, ale jeho detailný výsek, ako výsledok predchádzajúcich úvah a meditácií. Zážitok, ktorý cez prírodu objavil a prežil tak sprostredkúva i nám.

Dielo Hľadanie tieňa predstavuje jednu z najnovších akvizícií Galérie mesta Bratislavy, ktorá v roku 2011 publikovala autorovu prvú monografiu. Sprievodná výstava Michala Kerna - Stotožnenie s prírodou je po Galérii mesta Bratislavy a  Slovenskom inštitúte v Prahe v týchto dňoch prezentovaná v Litovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši (do 2. 9. 2012) a jej druhá časť v Dome fotografie v Liptovskom Mikuláši (do 5. 8. 2012).


Daniela Čarná

« predošlé
Dielo mesiaca Jún 2012
Autoportrét v hrobe
Autor: Robert Bielik
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca August 2012
Votívny obraz s bratislavskou zázračnou pietou
Autor: Bratislavský (?) maliar

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.