Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Dielo mesiaca november

Johann Jacob Matern di Cilano

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa


Johann Jacob Matern di Cilano – pripísané (1687 – 1777): Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa 1728. Olej, plátno, 233 x 162 cm. Zbierka Galérie mesta Bratislavy A 135. 

Pri návšteve Primaciálneho paláca v Bratislave majú návštevníci možnosť hneď vo vstupnej sieni nad hlavným schodiskom vidieť portréty uhorských panovníkov v životnej veľkosti. Najstarším je podobizeň cisára Karola VI. (1685 – 1740), ktorú na výzdobu vtedajšej radnice objednali za pôsobenia mešťanostu Jána Krištofa Burgstallera (1674 – 1758), o čom svedčí maľovaný oslavný nápis na rámovej lište diela: „Suspice Pisonium, totus quem wuspicit orbis, CAROLUS et nostra est, orbis, in urbe, decus. Posuit. A. 1728. Ioh. Christoph. Burgstaller, Iun. L. R. C. Sen. et substitus Consul“ (Pozri sa, Bratislava, ten, na koho celý svet hľadí, Karol, aj tu, v našom meste ozdobou sveta je vždy. Zložil v roku 1728 Ján Krištof Burgstaller ml., senátor a dosadený mešťanosta slobodného kráľovského mesta – preklad citovaný z publikácie Jána Tibenského Bratislava Mateja Bela z roku 1984). Ako inšpirácia pre vznik maľby nepochybne poslúžila dnes už nezachovaná podobizeň panovníkovho otca Leopolda I. (1640 – 1705) z roku 1678, ktorú dal pre rovnaký priestor namaľovať mešťanosta Adam Krištof Pongratz (činný v druhej polovici 17. storočia v Prešporku). Obe maľby sa spomínajú v prvom zväzku známej publikácie Notia Hungariae novae... z roku 1735. Vďaka tomuto popisu sa zachovali aj ich pôvodné dedikačné texty. Doposiaľ sa nám nepodarilo identifikovať prameň k autorstvu Johanna Jacoba Materna di Cilano, ale odborná literatúra túto atribúciu, doposiaľ bez výhrady akceptuje. Maliar Ján Jakub Matern sa narodil v Prešporku, študoval na tunajšom evanjelickom gymnáziu a pôsobil v službách arcibiskupa a prímasa Imricha Eszterházyho (1664 – 1745) a rodu Pálffyovcov.

     Pre bádateľov je viac ako nie práve najlepšie zvládnutá perspektíva a anatómia zaujímavý fakt, že ide o jeden z mála zachovaných typov portrétov panovníka ako uhorského kráľa. V nadživotnej veľkosti dodávala maľba vtedajšej radničnej sieni patričnú vážnosť. Ako možná analógia nám môže poslúžiť kompozične podobný, signovaný a datovaný variant od Jakoba Michla (činný vo Viedni v rokoch 1704 – 1745), vydražený v roku 2009 na aukcii v Londýne. Portrétovaný panovník je tu však v brnení s bohato nariaseným plášťom, mohutnou alonžovou parochňou a aj jeho tvár pôsobí mladšie. Viaceré zopakované prvky interiérovej výzdoby však svedčia o tom, že maliar nášho obrazu mohol vychádzať práve z tohto či podobného diela. Michl pôsobil vo Viedni v okruhu Jána Kupeckého (1667 – 1740), ktorý sám v roku 1716 namaľoval pre radnicu vo Viedni cisárov portrét.

Jana Luková

 

Výber z literatúry:

LUKOVÁ, Jana – VYSKUPOVÁ, MARTINA: Portréty príslušníkov habsburského a habsbursko-lotrinského rodu v zbierkach GMB, GMB 2017

« predošlé
Dielo mesiaca Október 2018
Re – interpretácia
Autor: Patrik Kovačovský

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.