Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Pohľad z hradu Starhemberg | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Dielo mesiaca marec

Moritz Saint Genois

Pohľad z hradu Starhemberg


 1860 - 1870. Akvarel na kartóne, 28 x 34,5 cm Značené dole v strede pod obrazom: Stahremberg. Nieder Österreich

Zbierka Galéria mesta Bratislavy, inv. č. A 1444.

 

V roku 1944 darovala grófka Mauricette Saint Genois (1886 - 1978) Múzeu mesta Bratislavy akvarel zobrazujúci ruiny hradu Starhembeg, ktorý namaľoval po polovici 19. storočia jej starý otec Moritz Johann Nepomuk Saint Genois d´Anneaucourt (1816-1886). Dielo sa v roku 1959 dostalo do zbierok Mestskej galérie (dnes Galérie mesta Bratislavy). Hoci rod Saint Genois pochádzal z územia dnešného Belgicka, mladšia sliezska línia sa dostala počas 30-ročnej vojny na územie poľského Tešína, kde rodina nadobudla niekoľko panstiev - postupne k nim pribudli ďalšie majetky v Poľsku, Galícii a na Morave – napr. zámok Paskov. Napokon sa rod na dlhé obdobie usadil v Jaworze (nem. Ernsdorf), kde v roku 1793 Arnold IX. vybudoval klasicistický palác s anglickým parkom. V 19. storočí kúpil otec Moritza St. Genois vilu v kúpeľnom meste Baden pri Viedni, ktorú v rokoch 1864-5 prestavali. Práve tu žil neskôr počas letných mesiacov aj so svojou početnou rodinou vyštudovaný právnik Moritz, ktorý v rokoch 1838 – 1845 pracoval vo verejnej správe Dolného Rakúska a neskôr sa venoval len správe rodového majetku a spoločenským povinnostiach spojenými s jeho titulom honorárneho rytiera Maltézskeho rádu. Hoci spočiatku dosahoval v rámci správy rodinných majetkov dobré hospodárske výsledky a iniciatívne v Jaworze založil po vzore Badenu kúpeľný rezort, na sklonku svojho života musel časť panstiev predať. 

Ako u mnohých aristokratov v tom období, aj v prípade rodiny St. Genois boli súčasťou výchovy  aj hodiny kreslenia a maľby. Konkrétne u Moritza však išlo o viac ako len základné „povinné“ vzdelanie, ešte aj v jeho nekrológu sa spomína jeho maliarsky talent, zbierka a štúdium akvarelovej maľby počas jeho univerzitných rokov vo Viedni. V literatúre nachádzame zmienku, že jeho učiteľom bol v tej dobe Jakob von Alt (1789-1872), ktorý patril k najvýznamnejším rakúskym špecialistom na krajinomaľbu v období biedermaieru. Z mnohých jeho diel boli vytvorené celé série grafických reprodukcií. Iný zdroj zas spomína ďalšieho učiteľa Josepha Högera (1801 – 1877).

Tvorba Moritza St. Genois sa orientovala najmä na žáner krajinomaľby. Niektoré signované práce dokazujú, že tvoril až do vysokého veku. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Rollettmuseum v Badene a v múzeu Śląska Cieszyńskiego.

Pri prezentovanej maľbe vidíme, že po vzore dobového vkusu zvolil autor námet romantickej ruiny hradu, pričom v jeho kompozícii  dominuje kontrast architektúry s priehľadom do kopcovitej krajiny. Pravdepodobne ide o západný pohľad z vtedy obľúbeného výletného miesta. Maliar sa sústredil najmä na prepracovanie detailov zvyškov hradných múrov a prírodných prvkov v prednom pláne, kompozíciu  oživuje aj figurálna štafáž v podobe ženy s klobúkom, ktorá stojí k divákovi chrbtom a opiera sa o drevené zábradlie. Práve akvarelová maľba ako bezprostredný záznam prírody patrila k obľúbeným prostriedkom nielen profesionálov, ale aj šikovných amatérov, ktorí takouto formou zachytávali aj jednotlivé udalosti zo života svojich rodín, ktoré neskôr mohli slúžiť ako spomienka, napr. vo forme albumov.

Druhá manželka Moritza St. Genois Gabriela Eleonora rod. Stolberg-Stolberg (1827 - 1904) bola taktiež nadanou umelkyňou a podarilo sa jej zrealizovať aj niekoľko väčších výtvarnych sérií (portréty, ilustrácie), ktoré boli dostupné aj verejnosti. Budúci mesiac jej na pôde GMB bude venovaná menšia výstava na ktorej predstavíme jej tvorbu pre interiér vily v bratislavskom Horskom parku postavenej jej synom Hugom Moritzom v roku 1890.

 

Jana Luková

 

Výber z literatúry:

Maurer, Rudolf: Weikersdorf. Vom Rittersitz zum Clubhotel. Vom Untertanendorf zur Katastralgemeinde. Katalogblätter des Rollettmuseums Baden, Nr. 102, Baden 2016

Roik, Jadwiga -  Makowski , Mariusz: The Saga of the Saint-Genois D´Anneaucourt Family – Lords of Jaworze, Jaworze 2011

Beňová, Katarína: Kaštieľ v Rusovciach vo svetle výtvarných diel 19. storočia. Kresbový album rodiny Zichy Ferraris. Vydavateľstvo Stimul pre Katedru výtvarného umenia FF UK v spolupráci so Slovenskou národnou galériou, Bratislava 2016

Čičo, Martin (ed.): Dve krajiny. Obraz Slovenska: 19. storočie x súčasnosť. Slovenská národná galéria, Bratislava 2014

« predošlé
Dielo mesiaca Február 2019
Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Erna Masarovičová
Kurátori: Ľuba Belohradská, Ľubica Hustá, Katarína Kissoczy
30. 6. 2022 - 30. 10. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Gisela Weyde
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán
9. 6. 2022 - 2. 10. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Alexey Klyuykov, Laďa Gažiová, Zbyněk Baladrán
28. 4. 2022 - 25. 9. 2022
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.