Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Maľba, socha a iné médiá 20. a 21. storočia | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Zbierka

Maľba, socha a iné médiá 20. a 21. storočia

Zbierka
Kurátorka: Mgr.Zsófia Kiss - Szemán

Systematicky budovaná zbierka slovenského umenia 20. storočia, s aktuálnym presahom do obdobia po roku 2000, má niekoľko základných línií záberu. Kolekcia mapuje jednotlivé štýly a tendencie pomocou ťažiskových diel ich najdôležitejších predstaviteľov. Sú v nej zastúpené najmä hlavné štýlové medzníky slovenskej moderny a jej presahy do 60. rokov 20. storočia. Druhou líniou je dokumentovanie autorského vývoja jednotlivých výtvarných umelcov, zastúpených podľa možnosti čo najucelenejšou kolekciou základných diel od ranej tvorby až po jej vrcholné obdobie. Tretí tematický záber vyplýva z charakteru mestskej galérie, a preto je časť zbierky venovaná tematike Bratislavy, jej zobrazovaniu v priebehu desaťročí, spolu so zacielením na historické udalosti a portréty osobností, ktoré majú pre jej vývoj zásadný politický, spoločenský a kultúrny význam.

V zbierke umenia 20. storočia sa nachádza reprezentatívny prehľad tvorby uhorských umelcov po rok 1918 (Mednyánszky, Halász-Hradil, Mallý, Augusta, Murmann atď.), vynikajúca kolekcia diel z medzivojnového obdobia (Majsch, Spányik, Angyal, Rigele, Kühmayer atď.), ako aj kolekcia diel zakladateľov slovenskej moderny (Jaszusch, Fulla, Galanda, Bazovský, Alexy, Palugyay, Weiner-Kráľ, Sokol, Jakoby, Šimerová atď.). Výborne je zastúpená aj tvorba generácie nastupujúcej pred druhou svetovou vojnou a počas nej (Majerník, Mudroch, Hložník, Zmeták, Chmel, Guderna, Milly, Kostka, Majerský atď.). Rovnako bohatý výber diel je k dispozícii aj z obdobia tzv. socialistického realizmu. Ďalšie ťažisko zbierky tvorí prehľad tvorby jednotlivcov – solitérov (Jakoby, Uher, Paštéka, Jankovič, Čunderlík atď.), ako aj výtvarných skupín (Skupina Mikuláša Galandu, Skupina výtvarných umelcov 29. augusta atď.) od roku 1957 približne do konca 60. rokov. Systematickým a uceleným výberom je v zbierke zastúpené aj umenie tretej tretiny 20. storočia. Tvorbu umelcov z 90. rokov, keď z rozpočtových dôvodov nebola možná pravidelná akvizícia diel, galéria postupne dopĺňa.

Najnovšou fázou zbierkotvornej činnosti (od roku 2002) je založenie samostatnej časti „umenia iných médií“, iniciované Richardom Gregorom. Charakter novej zbierky formujú rané diela slovenského konceptualizmu od roku 1964 po voľný záber na 70. roky (Koller, Bartoš, Filko, Sikora, Mlynárčik, Laky, Ďurček atď.). Diela uvedených autorov sú priebežne dopĺňané.

Mgr. Zsófia Kiss-Szemán

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Erna Masarovičová
Kurátori: Ľuba Belohradská, Ľubica Hustá, Katarína Kissoczy
30. 6. 2022 - 30. 10. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Gisela Weyde
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán
9. 6. 2022 - 2. 10. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Alexey Klyuykov, Laďa Gažiová, Zbyněk Baladrán
28. 4. 2022 - 25. 9. 2022
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.