Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Stará maľba a socha | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Zbierka

Stará maľba a socha

Zbierka
Kurátorka: Mgr. Jana Luková

Zbierku starého umenia GMB tvoria maliarske a sochárske diela od obdobia gotiky (najstaršie dielo v galérii je socha Vajnorskej madony, okolo roku 1320) do konca 19. storočia. Najpočetnejšie sú diela stredoeurópskej proveniencie, s dôrazom na bratislavský okruh, z obdobia baroka a 19. storočia. V zbierke barokového umenia sú zastúpení umelci európskeho významu ako Jozef Kurtz, Paul Troger, Daniel Schmidely, Franz Anton Palko, Franz Anton Maulbertsch či Franz Xaver Messerschmidt.

Zárukou kvality zbierky umenia 19. storočia sú diela umelcov, ktorí pôsobili aj v Bratislave, ako napríklad maliari Friedrich J. G. Lieder, Ferdinand von Lütgendorff, Giacomo Marastoni. Do obdobia 19. storočia patria časťou svojej tvorby aj známi sochári Alojz Rigele, Robert Kühmayer, Jozef Arpád Murmann či Alojz Stróbl. Zo slovenských galérií máme najucelenejšiu zbierku z tvorby dvoch bratislavských sochárov, Viktora Tilgnera (1844 – 1896) a Jána Fadrusza (1858 – 1903), a bratislavského maliara Eduarda Majscha (1841 – 1904).

Okrem týchto diel zbierka obsahuje aj kolekciu talianskeho maliarstva 16. – 18. storočia (Guercino, vlastným menom Giovanni Francesco Barbieri, Gregorio Lazzarini, Carlo Cignani a iní), holandského a flámskeho maliarstva 17. a 18. storočia (Cornelis Mahu, Joos van Kampen, Franz Paul de Ferg) a jednotlivé maliarske diela iných európskych krajín (Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Anglicko) zo 17. – 19. storočia.

V galerijnej zbierke starého umenia sa nachádza aj unikátna kolekcia šiestich anglických gobelínov z prvej tretiny 17. storočia s námetom tragickej lásky Héró a Leandra.
 
PhDr. Želmíra Grajciarová

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Stano Filko - Erik Binder - Martin Vongrej
Kurátorka: Lucia G. Stach
8. 10. 2020 - 17. 1. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Dorota Sadovská
Kurátorka: Zsófia Kiss-Szemán
30. 9. 2020 - 13. 12. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.