Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

V priestore a v čase- pri príležitosti 15. výročia J.W.Fulbrightovej komisie na Slovensku | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Výstava

V priestore a v čase- pri príležitosti 15. výročia J.W.Fulbrightovej komisie na Slovensku

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
25. 9. 2009 - 1. 11. 2009
Kurátor: kolektív

Povaha a charakter Fulbrightovho programu boli sformované v roku 1946 zákonom, ktorý predložil Kongresu USA senátor J. William Fulbright s úmyslom zvyšovať vzájomné porozumenie medzi ľuďmi Spojených štátov amerických a ľuďmi iných národov prostredníctvom vzdelávacích výmen. V súčasnosti sa Fulbrightov program uskutočňuje vo viac ako 150 krajinách sveta a podieľa sa na ňom vyše 250 000 účastníkov.

Cieľom programu je v spolupráci s univerzitami, školami, vládnymi agentúrami, neziskovými organizáciami a súkromným sektorom aktívne vyhľadávať jednotlivcov, ktorí dosahujú nielen skvelé výsledky a sú motivovaní, ale ktorí sú aj zvedaví, odvážni, majú záujem vzdelávať sa a ktorí reprezentujú  rozsiahlu diverzitu jednotlivých spoločností.

V roku 1991 podpísali zástupcovia československej a americkej vlády dohodu, na základe ktorej vznikla Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Československej republike.

 V roku 1993 platnosť Dohody automaticky prešla na českú stranu a zástupcovia slovenskej a americkej vlády začali rokovať o možnosti  zriadiť Komisiu aj v Slovenskej republike.  Rokovania boli úspešne zavŕšené podpisom  Dohody v roku 1994 na obdobie 10-tich rokov.

Úlohou Komisie je podpora vzájomného porozumenia medzi Slovenskou republikou a  Spojenými štátmi prostredníctvom vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych výmen.  Komisia podporuje  výmenu študentov, stážistov, výskumných pracovníkov, učiteľov, profesorov, a odborníkov, a rozvíja spoluprácu medzi inštitúciami na rôznych stupňoch vzdelávania, verejnej správy, súkromného sektora a neštátnych organizácií.

Umenie a umelci tvoria neoddeliteľnú súčasť výmenných programov Komisie. Umenie dokáže preklenúť kultúrne a jazykové bariéry a môže spojiť ľudí v dialógoch a v úsilí prekonať kultúrne, sociálne a politické bariéry. Zároveň poskytuje príležitosť umelcom získať neoceniteľnú skúsenosť a perspektívu.  Výstava predstavuje výber prác umelcov, ktorí sa v priebehu pätnásťročnej činnosti Komisie zúčastnili  na štipendijnom pobyte v USA a ich tvorbu uvádzajú výtvarní teoretici a kritici, taktiež účastníci Fulbrightovho programu. Ako hosťa sme si pozvali pani Lee Karpiscak, ktorej dlhoročná spolupráca so slovenskými umelcami a teoretikmi ďaleko presahuje rámec jedného programu.

Nora Hložeková

Vystavujúci autori: Anna Daučíková, Dávid Čársky, Mária Čorejová, Daniel Fischer, Ilona Németh,
Magda Stanová, Peter Stec, Martin Uhrík, Imrich Vaško 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.