Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Umenie zblízka VI. | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Výstava

Umenie zblízka VI.

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
10. 11. 2016 - 22. 1. 2017
Kurátorka: Daniela Čarná

„Každý by chcel rozumieť umeniu. Prečo sa nikto nepokúša rozumieť vtáčiemu spevu?“                                                                                                                                                  Pablo Picasso

Súčasné umenie sa zvykne považovať za ťažko zrozumiteľné, vzdialené, či určené úzkemu okruhu odborníkov. Popri galériách, ktoré musia o diváka prácne bojovať, mnohí z nás iste navštívili galérie, v ktorých sa čaká v rade a návštevnosť je potrebné regulovať (v Galérii mesta Bratislavy k nim patrila napr. výstava Alfonza Muchu). Má to svoje výhody aj nevýhody: „prázdna“ galéria totiž poskytuje luxus nerušeného vnímania, ktorý napríklad pred dielom Mony Lisy v parížskom Louvri len ťažko zažijeme. Galérie si dnes naplno uvedomujú  svoju zodpovednosť voči divákovi a snažia sa mu ponúknuť maximálny zážitok. Ten spočíva v prvom rade v kvalitných výstavách a v spôsobe ich prezentácie, no ich potenciál by bez kvalitného vzdelávania ostal nevyužitý. Vzdelávacie programy sa dnes snažia reagovať na potreby konkrétneho návštevníka a poskytnúť mu podmienky pre nadviazanie individuálneho dialógu s umeleckým dielom. Slovami Wima Pijbesa, riaditeľa slávneho Rijksmuseum v Amsterdame, „umenie má reálnu silu pohnúť ľuďmi.“
              A kto je dnes divákom galérie? Každá galéria je špecifická a buduje si vlastné publikum, pracuje s rôznymi komunitami, zaujíma sa o názor konkrétneho návštevníka a vedie s ním dialóg. V minulosti sa dospelým neodporúčalo navštevovať výstavy s deťmi – pokiaľ neboli deťom vyslovene určené. Dnes je situácia iná a deti majú v galériách a múzeách výsostné postavenie. Galérie budujú ateliéry, umelecké diela „prekladajú“ do deťom zrozumiteľnej reči v sprievodných programoch a publikáciách, umožňujú objavovanie významu umenia deťom aj dospelým cez vlastnú skúsenosť a tvorivú činnosť (learning by doing). Deti však majú pri vnímaní umeleckého diela svoje neoceniteľné miesto aj preto, že ho dokážu vnímať spontánne, autenticky, bez predsudkov a pomáhajú ho novým spôsobom vidieť aj nám - dospelým. Detský pohľad na umenie oceňoval už Ľudovít Fulla a Mikuláš Galanda, ktorý napísali v Súkromných listoch (1930): „Neber na výstavu deti, mohli by sa ti vysmiať, že na obraze nič nerozoznávaš.“

Celoslovenský projekt Galérie mesta Bratislavy UMENIE ZBLÍZKA už desať rokov prispieva k poznávaniu hodnôt slovenského umenia 20. a 21. storočia a podpore tvorivého uvažovania a zručností u mladých ľudí vo veku 10 až 15 rokov. Galéria v ňom vychádza zo svojich brán do škôl prostredníctvom reprodukcií diel a sprievodných metodických materiálov. Napriek tomu, že vzdelávanie umením, tak ako každé vzdelávanie je dlhodobým procesom, „behom na dlhé trate“, po ukončení šiesteho ročníka môžeme konštatovať, že životaschopnosť  projektu sa podarilo udržať najmä vďaka kreatívnym pedagógom a ich žiakom, z ktorých mnohí sa zapojili do všetkých ročníkov projektu. Výtvarnou, dramatickou či literárnou formou počas šiestich ročníkov v školách po celom Slovensku interpretovali diela 42 umelcov. V aktuálnom ročníku to boli diela Zoltána Palugyaya, Stana Filka, Alexa Mlynárčika, Eduarda Antala, Erny Masarovičovej, Antona Čierneho a Oľgy Paštékovej. Zapája sa do neho 150 až 300 škôl. V 6. ročníku je na výstave v Galérii mesta Bratislavy – v susedstve pôvodných originálov, na ktoré mladí ľudia reagovali, vystavených výber 31 prác. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
              Mladí autori už vo svojich prácach väčšinou opustili počiatočné štádium spontánnej detskej tvorivosti a hľadajú nové originálne spôsoby plnohodnotnej vizuálnej reflexie sveta. Podpora tvorivosti, spolu s prepojením umenia a tém aktuálneho sveta okolo nás, sú hlavnými cieľmi projektu. Ako sa ich darí napĺňať, ukazuje prítomná výstava, ale aj webová stránka www.umeniezblizka.gmb.sk, ktorá dokumentuje všetky ročníky projektu a slúži ako dlhodobý metodický a študijný materiál pre každého záujemcu o svet umenia.

 

                                                                                                                      Daniela Čarná

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.