Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Umenie zblízka 5 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Výstava

Umenie zblízka 5

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
23. 9. 2014 - 2. 11. 2014
Kurátori: Daniela Čarná, Petra Baslíková

www.umeniezblizka.gmb.sk
www.gmb.bratislava.sk

 

Existujú rôzne spôsoby, ako vnímať a interpretovať súčasné umenie. Môžeme sa venovať jeho štúdiu, navštevovať galérie, stretávať sa s umelcami, objavovať zdroje vlastnej tvorivosti. Celoslovenský vzdelávací projekt Galérie mesta Bratislavy UMENIE ZBLÍZKA pre školy ukazuje, že možných ciest, ako vnímať moderné a súčasné umenie, je mnoho. Jednu z nich ponúka otvorenosť detského vnímania a spontaneita prejavu, ktorá v dejinách umenia inšpirovala a stále inšpiruje mnohých umelcov. Pablo Picasso tvrdil, že mu trvalo celý život, kým sa opäť naučil maľovať ako dieťa, Paul Klee hľadal počiatky umenia v detskej izbe, Janko Alexy sa ako pedagóg snažil v deťoch uvoľňovať zdroje osobitej tvorivosti. V projekte UMENIE ZBLÍZKA sme však inšpiračné zdroje obrátili: detskí autori reagovali na tvorbu renomovaných slovenských výtvarníkov, reprezentujúcich rôzne polohy umenia 20. a 21. storočia. Výtvarnou, dramatickou či literárnou formou, pod vedením tvorivých pedagógov, interpretovali sedem umeleckých diel zo zbierok galérie, od Imra Weinera-Kráľa, Antona Cepku, Alojza Klima, Ľubomíra Ďurčeka, Michala Kerna, Matúša Lányiho a Marka Blaža. Autori vo veku 10 až 15 rokov už väčšinou opustili počiatočné štádium nereflektovanej detskej tvorivosti a hľadajú nové originálne spôsoby plnohodnotnej vizuálnej reflexie sveta, nie bez rizika zo skĺznutia do schematizmu a konvencií. Tie v prítomnom projekte prekonávajú radosťou zo znovuobjavenej tvorivosti. Jej podpora, spolu s prepojením umenia a tém aktuálneho sveta okolo nás, sú hlavnými cieľmi projektu.

Výstava UMENIE ZBLÍZKA 5 mapuje výsledky projektu, ktorým Galéria mesta Bratislavy už od roku 2006 vychádza zo svojich brán a prostredníctvom reprodukcií umeleckých diel a sprievodného

 

 

metodického materiálu systematicky prináša vizuálne umenie do škôl. Projekt dopĺňa nedostatok metodických materiálov v školách, ku ktorým v posledných rokoch pribudli najmä učebnice výtvarnej výchovy a ďalšie pracovné materiály, často vydávané práve galériami.

Na projekte aktívne participovalo takmer 100 základných, základných umeleckých škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Z viac ako dvetisíc prác komisia galerijných pedagógov vybrala dvadsaťpäť. Tie sú spolu s originálmi, na ktoré reagujú, prezentované na výstave v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy. Tvorivá sloboda a experimentovanie v hľadaní unikátnych spôsobov reflexie výtvarného diela patria k dôležitým momentom vzdelávacieho procesu. Prispievajú k budovaniu osobného zážitku a prehĺbeniu vlastnej citlivosti, ku ktorým nás svet výtvarného umenia inšpiruje.

                                                                              

 

Daniela Čarná, Petra Baslíková

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.