Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

UMENIE ZBLÍZKA 02. 23. september - 26. október | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Výstava

UMENIE ZBLÍZKA 02. 23. september - 26. október

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
23. 9. 2008 - 26. 10. 2008
Kurátorka: Daniela Čarná

Autorka projektu: Daniela Čarná

Načo slúži galéria? Čomu sa umelci venujú a aký to má význam? Prečo sú niektoré diela na prvý pohľad ťažko pochopiteľné a iné naopak také jednoduché, že by som ich dokázal urobiť aj ja? Má umenie dnešnému človeku čo povedať? Pohľad na umenie zblízka sprostredkuje mladým ľuďom vo veku 10 až 15 rokov rovnomenný vzdelávací projekt. Galéria mesta Bratislavy v ňom symbolicky vychádza zo svojich brán, aby vybrané diela moderného a súčasného slovenského výtvarného umenia zo svojich zbierok formou reprodukcií priniesla priamo do škôl na celom Slovensku.  Cieľom projektu je prepojenie moderného a súčasného umenia, s ktorým sa mladí ľudia nemajú možnosť bežne stretávať, s aktuálnym svetom okolo nás, ktorý umenie reflektuje a umožňuje nám jeho hlbšie porozumenie.


Do druhého ročníka projektu UMENIE ZBLÍZKA 02, ktorý prebiehal od januára do konca mája 2008, sa zapojilo vyše 330 základných, základných umeleckých škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Na základe siedmych zaslaných reprodukcií diel s informáciou o autorovi a diele, námetoch na diskusiu a tvorivú činnosť v rámci rôznych humanitných predmetov, tvorili žiaci pod vedením pedagógov svoje vlastné interpretácie. Ich výsledky nám zaslalo takmer 140 škôl z rôznych regiónov Slovenska. Z viac ako 3000 diel vybrala komisia výtvarných a galerijných pedagógov 31, ktoré sú prezentované na výstave v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy. Kritériami bolo zastúpenie všetkých interpretovaných diel, rôznych výtvarných druhov, miera tvorivosti prístupu a účasť škôl z viacerých regiónov Slovenska.  Práce v katalógu a na internete umožňujú o niečo širší prehľad detských interpretácií.


Detské práce je zjednodušene možné rozdeliť do dvoch kategórií. Práce vychádzajúce z interpretovaného diela, s ktorým zachovávajú vonkajšiu spojitosť a tie, ktoré sú ním voľne inšpirované, na základe vnútornej súvislosti. Ukazujú rôzne prístupy a možnosti práce s výtvarným dielom a možností jeho využitia nielen v rámci hodín výtvarnej výchovy, slovenského jazyka, dejepisu, etiky či náboženstva, ale aj chémie či matematiky. Pre samotnú realizáciu projektu bolo rozhodujúce aktívne nasadenie pedagógov a  podpora tvorivého myslenia mladých ľudí a ich schopnosti tvoriť, ktorá je v rôznych formách potrebná pre každú oblasť života. Radosť zo samotného tvorivého procesu bola podstatnou súčasťou projektu, neraz dôležitejšou ako samotné výsledné dielo. Počas trvania projektu viaceré školy navštívili Galériu mesta Bratislavy alebo galériu vo svojom okolí, diskutovali, objavovali a tvorili svoje vlastné pohľady na umenie 20. storočia, ktoré prezentovali v „galériách v škole“.
Projekt UMENIE ZBLÍZKA ukazuje jednu z foriem galerijnej pedagogiky, ktorá sa zameriava na sprostredkovanie umenia v galériách rôznym vekovým kategóriám zážitkovou formou. Umenie približujú ako podstatnú a dôležitú súčasť nášho života, ktoré nám môže poskytnúť nevšedné možnosti vzdelávania, zábavy a tvorivých aktivít.
                                                                                                          Daniela Čarná

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.