Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Ucho pána prezidenta. Štefan Polkoráb a príbeh portrétu pána prezidenta | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Výstava

Ucho pána prezidenta. Štefan Polkoráb a príbeh portrétu pána prezidenta

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
23. 9. 2016 - 6. 11. 2016
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán

Štefan Polkoráb (1896 – 1951) je úzko spojený s Bratislavou a bratislavským regiónom. Narodil sa v Cajle, v Pezinku, okrem rokov v Trnave v období 1926 – 1932 žil a tvoril v Bratislave, kde aj umrel.

Študoval v rokoch 1911 – 1913 v súkromnej maliarskej škole Gustáva Mallého v Bratislave, následne v Prahe na Akadémii výtvarných umení, kde pokračoval v štúdiách po vojne u Maxmiliána Pirnera, ktorý bol známy ako vynikajúci portrétista.

Štefan Polkoráb sa vypracoval na portrétneho majstra, dostával zákazky od najznámejších osobností svojej doby a v roku 1932 portrétoval podľa živého modelu prezidenta Tomáša Garrigue-a Masaryka na zámku v Topoľčiankach. Táto portrétna maľba v oleji sa zachovala v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. V súkromnej zbierke sa zas zachoval skicár, ktorý obsahuje študijné kresby k predmetnému dielu, a pri jednej sa nachádza aj nápis „ucho p. prezidenta“.

Zámerom výstavy je prezentovať tento portrét vo viacerých súvislostiach:

- hľadiska umelecko-výtvarnej a vývoja dejín slovenského výtvarného umenia

- v súvislosti so skicárom – akú úlohu zohrávajú kresby pri vzniku maľby

- z hľadiska histórie medzivojnového obdobia a historickej úlohy T. G. Masaryka

- z hľadiska poslania a úlohy portrétu v tvorbe tohto vynikajúceho maliara, ktorý sa venoval aj krajinomaľbe a ľudovému žánru

- z hľadiska komparácie s inými dobovými portrétmi T. G. Masaryka – rôzny prístupy ako maľba podľa živého modelu, kópia na základe maľby alebo na základe fotografie, voľná interpretácia portrétovaného a pod.

Koncepcia výstavy je postavená aj s prihliadnutím na jej didaktický zámer a bude vydaný detský sprievodca s primeranými úlohami. K výstavnému projektu je plánovaná rozsiahla galerijno-pedagogická aktivita formou sprievodov a netradičných hodín histórie a dejín umenia.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FPU_logo_WEB.png

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.