Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Osamelí geniálni pútnici prírody | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava

Osamelí geniálni pútnici prírody

Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
Kurátor: József Sárkány

Tivadar Csontváry Kosztka (Sabinov, 1853 – Budapešť, 1919) – Ladislav / László Mednyánszky (Beckov, 1852 – Viedeň, 1919)

Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava

Spoluorganizátori: Galéria mesta Bratislavy, Maďarský inštitút v Bratislave, Janus Pannonius Múzeum v Pécsi

Výstava je realizovaná s podporou Ministerstva zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Maďarska. 

Výstava sa koná pri príležitosti 100. výročia úmrtia dvoch umelcov tvoriacich na prelome 19. a 20. storočia a ich úžasnej životnej dráhy.

Ladislav / László Mednyánszky a Tivadar Csontváry Kosztka sa narodili s rozdielom jedného roka na území dnešného Slovenska v nádhernom prostredí Karpát a Tatier. Kým však Mednyánszky už ako 18-ročný študoval na Umeleckej akadémii v Mníchove, Csontváry začal svoje umelecké štúdium na tej istej akadémii až vo veku takmer štyridsať rokov. Kým Mednyánszky vytvoril životné dielo pozostávajúce z niekoľkých tisícov malieb, od Csontváryho poznáme len necelú stovku obrazov – pravda, jeho maliarska kariéra trvala len jedno desaťročie.

Obaja však mali veľmi podobné krédo umeleckej tvorby. Obdivovali veľkoleposť prírody a verili, že sa v nej prejavuje skrytá duchovná a božská tvorivá sila. Kým Mednyánszky ju zachytával na svojich lesných či tatranských krajinomaľbách s bukolickými, tajomnými a mystickými svetlami, Csontváry ju na svojich obrazoch vyjadroval intenzívnymi, svietiacimi farbami „cesty slnka“, ktoré raz súviseli so štyrmi pravekými živlami, inokedy zas s významnými historickými miestami ako Jeruzalem, Baalbek, Atény či Taormina. Ich osudy spájalo aj to, že obaja žili na periférii spoločnosti v podstate ako vyvrheli.

Výber šestnástich reprezentatívnych obrazov Mednyánszkeho a Csontváryho z umeleckej zbierky Múzea Janusa Pannoniusa v Pécsi, ktoré uchováva viac než 14 000 umeleckých diel, aj napriek svojmu skromnému počtu poskytne nezabudnuteľný zážitok a umožní pripomenúť si týchto výnimočných umelcov a ich nádhernú tvorbu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.