Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

SVETLO V UMENÍ - SVETLO V NÁS | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Výstava

SVETLO V UMENÍ - SVETLO V NÁS

Galéria M. A. Bazovského Trenčín
10. 12. 2010 - 20. 2. 2011
Kurátorka: Zsófia Kiss-Szemán

Na výstave je prezentovaných takmer 100 výtvarných diel s charakterom svetla v slovenskom umení 20. a 21. storočia. Do výstavy budú zakomponované dve inštalácie, Jany Želibskej a Ladislava Čarného, ktoré budú vytvorené priamo pre túto výstavu a daný priestor.
Výstava a katalóg budú prezentovať rôzne aspekty a stvárnenia fenoménu svetla a na základe výskumov autorky fenomén svetla bude prezentovaný v rôznych kontextoch a v menších tematických i problémových okruhoch. Na výstave a v katalógu budú prezentovaní najvýznamnejší predstavitelia slovenského výtvarného umenia 20. a 21. storočia, ktorí sa vo svojich dielach zaoberali s fenoménom svetla, resp. stvárnili fenomén svetla zaujímavým, podstatným alebo ojedinelým spôsobom.

K výstave je vydaný katalóg


ZOZNAM AUTOROV:

ŽELIBSKÁ, JANA
ČARNÝ, LADISLAV

SEDLÁK, MARTIN
HAAS, AŠOT
SIKORA, RUDOLF
BOMBOVÁ, VIERA
BARTOŠ, PETER
JANČOVIČ, RÓBERT
ROLLER, PETER
BRUNOVSKÝ, ALBÍN
FILKO, STANISLAV
BARTUSZ, JURAJ
ĎURČEK, ĽUBOMÍR
JANKOVIČ, JOZEF
DOBEŠ, MILAN
PALUGYAY, ZOLTÁN
BARTUSZOVÁ, MÁRIA
TEKEL, TEODOR
REICHENTÁL, FRANTIŠEK
NEVAN, EUGEN
MUDROCH, JÁN
MEDNYÁNSZKY, LADISLAV
MARX, VOJTECH
MALÝ, FRANTIŠEK
MALLÝ, GUSTÁV
KUDLIČKA, JÁN
JASZUSCH, ANTON
KORESZKA, JÚLIUS
KLIMO, ALOJZ
CHMEL, VILIAM
GUDERNA, LADISLAV
ČERNÝ, STANISLAV
ČEMICKÝ, LADISLAV
BERGER, JÁN
BENKA, MARTIN
BARČÍK, ANDREJ
MATEJKA, PETER
BORODÁČ, LADISLAV
KORDOŠ, VLADIMÍR
SLÁDEK, ANTONÍN
FISCHER, DANIEL
ČUNDERLÍK, MARIÁN
FILA, RUDOLF
ŠIMEROVÁ, ESTER
CSUDAI, IVAN
PAŠTÉKA, MILAN
BUBÁN, STANISLAV
MAJERNÍK, CYPRIÁN
PAGÁČ, MILAN
ŠTĚPÁN, IVAN
KRÓN, EUGÉN
KERN, PETER JÚLIUS
CSORDÁK, ĽUDOVÍT
HLOŽNÍK, VINCENT
LAKY, MILOŠ
ZAVARSKÝ, JÁN
BIELIK, RÓBERT

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.