Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Stretnutia s múzou | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava

Stretnutia s múzou

Autor: Herman Ármin Kern
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
13. 11. 2014 - 25. 1. 2015
Kurátorka: Zsófia Kiss-Szemán

Výstava a publikácia majú odbornej i laickej verejnosti predstaviť maliarsku osobnosť Hermanna / Ármina Kerna (1838 – 1912). Diela tohto rodáka z Liptovského Hrádku neboli ešte nikdy prezentované na samostatnej výstave a jeho životu a tvorbe sa doteraz nevenovala žiadna publikácia. Vzhľadom na to si projekt nutne vyžiadal rozsiahly výskum obrazového, ale predovšetkým archívneho materiálu, odbornej literatúry a dobovej tlače. Publikácia, ktorá obsahuje takmer všetky zmienky a texty o umelcovej tvorbe, bude vo veľkej  miere slúžiť ako pramenný materiál pre prípadné ďalšie spracovania. Stredoeurópska umenoveda takto spláca veľký dlh voči maliarovi, ktorého tvorba si zaslúži objektívne hodnotenie a zaradenie do kontextu nášho umenia.

            Hermann Kern je jedným z mála umelcov pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska, ktorých diela sa dodnes objavujú na svetových aukciách. Je zastúpený vo verejných i súkromných zbierkach na Slovensku, v Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Veľkej Británii, Francúzsku, Španielsku a v Spojených štátoch amerických. Jeho diela sa už viac ako 140 rokov tešia mimoriadnej obľube súkromných zberateľov, ako aj širokej verejnosti.

            Kern sa preslávil v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 19. storočia v Budapešti najmä portrétnou tvorbou, ale skutočne populárnym sa stal až po roku 1877 vo Viedni, a to predovšetkým vďaka žánrovým obrazom. Jeho žánrové scény sa nachádzali na pomedzí reálne odpozorovaných situácií s často vtipnými pointami a idealizovaných, vymyslených, ale potenciálne možných výjavov. Je predstaviteľom osobitného typu žánrovej maľby, rozvíjaného najmä v Nemecku (Mníchov) a Rakúsku, v ktorom prevažuje anekdotický a naratívny charakter. Keďže obrazy znázorňujú scény z bežného života širokých vrstiev, pôsobia mimoriadne familiárne – divák sa stáva súčasťou sveta zobrazených postáv, prežíva ich každodenné radosti a starosti. Autor ich ukazuje pri typickej činnosti alebo oddychu, vždy s dôrazom na momenty, ktoré ich najlepšie vystihujú. Dôverne pozná aj ich slabosti, pre ktoré však má láskavé pochopenie.

 

            Publikácia vychádza v slovenskom a anglickom jazyku, rozsah: 140 strán.

 

St_znak_s_logom_a_podporou_1.jpg

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Herman Ármin Kern

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Daniela Čarná, Vladislav Malast
23. 3. 2021 - 30. 4. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Matej Fabian
Kurátor: Nina Gažovičová
11. 2. 2021 - 9. 5. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Edmund Gwerk
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán
15. 12. 2020 - 13. 6. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.