Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800 - 1918 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Expozícia

Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800 - 1918

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
Stála expozícia
Kurátori: Mgr. Jana Luková, Mgr. Zsófia Kiss - Szemán (autorská koncepcia spolu s PhDr. Želmíra Grajciarová)

Stála expozícia zachytáva vývoj umeleckej tvorby v stredoeurópskom regióne od začiatku 19. storočia do roku 1918, s dôrazom na oblasť Bratislavy, tak ako sa zachovala v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Zárukou kvality sú také mená ako Gottlieb Rähmel, Friedrich J. Lieder, Ferdinand von Lütgendorff, Friedrich Amerling, Carl Marko, Giacomo Marastoni, Kornel Spányik, Viktor Tilgner, Ján Fadrusz, Alojz Rigele, Robert Kühmayer a Jozef Murmann. Súčasťou stálej expozície sú aj diela Ladislava Mednyánszkeho, Ferdinanda Katonu, Dominika Skuteckého a Antona Jaszuscha.

Pre výtvarný život Bratislavy bola charakteristická prepojenosť s umením blízkej Viedne. Bratislave chýbali mecéni umenia, galérie, a najmä výtvarná akadémia, s výnimkou krátkeho trvania súkromných maliarskych škôl G. Marastoniho a F. von Lütgendorffa. Domáci umelci preto odchádzali za výtvarným vzdelaním do cudziny. V roku 1868 bolo v Bratislave založené prvé múzeum a až v roku 1885 prvý umelecký spolok – Bratislavský umelecký spolok (Pressburger Kunstverein, Pozsonyi Képzőművészeti Egyesület), ktorý mal význam pre rozprúdenie výtvarnej aktivity v bratislavskom prostredí. Z hľadiska slohových prúdov zaznamenávame prechod od klasicizmu cez meštiansky sloh – biedermeier – a romantizmus až k realistickým tendenciám, na prelome 19. a 20. storočia k luminizmu a klasickej moderne. Z tematického hľadiska nastáva presun zo sakrálnych tém, typických pre predchádzajúce storočie, k zvýšenému záujmu o portrét, krajinu, zátišie a žáner, ktoré tvoria dominujúce témy expozície. Tento vývoj bol podmienený aj zmenou objednávateľov, keď vysokú šľachtu a cirkev vystriedala nová nastupujúca vrstva – meštianstvo.

PhDr. Želmíra Grajciarová, Mgr. Zsófia Kiss-Szemán
 

 

Ospravedlňujeme sa, stála expozícia je dočasne neprístupná. Ďakujeme za porozumenie.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán
23. 9. 2016 - 6. 11. 2016
Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Naďa Kančevová
14. 9. 2016 - 30. 10. 2016
Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: André Lytard
8. 9. 2016 - 30. 10. 2016
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Jozef Jankovič
Kurátori: Juraj Mojžiš, Ivan Jančár
7. 9. 2016 - 23. 10. 2016
Várkert Bazár, Testőrpalota, 1013 Budapešť, Ybl Miklós tér 2. / Externá expozícia
Kurátori: Lilla Szabó, Ivan Jančár, Richárd Kosinský
18. 8. 2016 - 13. 11. 2016
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Svedectvo VI.
Autor: Jozef Jankovič
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.