Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Alex Mlynárčik | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Výstava

Alex Mlynárčik

Autor: Alex Mlynárčik
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
11. 9. 2014 - 9. 11. 2014
Kurátor: Ivan Jančár

Spoluorganizátormi výstavy a vydanej publikácie sú Vydavateľstvo Slovart a Vydavateľstvo Krása.

 

Tvorba Alexa Mlynárčika ešte nebola na Slovensku prezentovaná. Posledná samostatná výstava sa konala v roku 1964 a jeho pripravovaná výstava v Slovenskej národnej galérii (Inde, 1994) sa na poslednú chvíľu zrušila. Odborníci i ďalší diváci budú mať takto možnosť po prvýkrát vidieť výber z jeho najdôležitejších diel a projektov..

Alex Mlynárčik je jeden z mála slovenských výtvarníkov, ktorým sa podarilo zasiahnuť aj do vývoja západoeurópskeho výtvarného umenia. Umelecky i osobnostne určujúce sa pre neho stalo stretnutie s najvýznamnejším francúzskym výtvarným kritikom Pierrom Restanym, ktorý o Mlynárčikovi napísal i monografiu. Práve on definoval teóriu Nového realizmu a založil rovnomennú skupinu (1960 – 1964), podľa ktorej všedné, obyčajné veci a skutočnosti vstupovali do výtvarného diela. A. Mlynárčik sa stal protagonistom „slovenskej línie“ Nového realizmu (Chalupecký), ktorý si vybral dve základné myšlienky – privlastnenie reality a reakciu publika. V prvej polovici 60-tych rokov bol A. Mlynárčik ovplyvnený tvorbou M. Medka a mal blízko k abstrakcii (informelu). V tejto línii vytváral cykly pozlátených reliéfov, ktoré nazýval Epitafy alebo Relikviáre. Neskoršie diela s názvami Permanentné manifestácie, v podobe dotvorených ready-made torz figurín ženských tiel, už predstavovali Mlynárčikov príklon k Novému realizmu.

Viaceré jeho diela vznikli v spolupráci práve s Pierrom Restanym – Vila mystérií (1967/2007) či Agence Argillia Press (1977).

O Alexovi Mlynárčikovi je známe, že sa umelecky presadil aj v zahraničí (výstavy v Európe i Zámorí). Už v 60-tych rokoch 20. storočia mal Mlynárčik možnosť participovať na najvýznamnejších prehliadkach aktuálneho výtvarného umenia, najmä v Paríži. V rokoch 1967-72 realizoval viacero rozsiahlych projektov nielen na Slovensku ale hlavne v Paríži. Jeho tvorbe sa venovali mnohí významní európski teoretici ako okrem spomínaného Pierra Restanyho i Umbro Apollonio, Jindřich Chalupecký, Michel Ragon, Raoul – Jean Moulin či Henry Périer.

 

Rozsiahla výstava Alexa Mlynárčika: Stopy v Galérii mesta Bratislavy bude prebiehať od 11. septembra do 9. novembra 2014. Spolu predstavíme cca 96 diel a projektov. Výstava Alexa Mlynárčika v Galérii mesta Bratislavy bude jedným z najvýznamnejších projektov roku 2014 nielen pre odbornú ale i laickú verejnosť.

 

 

Spoluorganizátori

 

LogoSlovart-Black22.jpg

 

 

logo-krasa.jpg

 

 

Výstavu podporili

 

7PLUSLogo_final-napis.gif

 

 

St_znak_s_logom_a_podporou_1.jpg

 

Slovenske-ue_Elektra-uerne_Logo_Colour_Pos_sRGB_SLO.png

 

 

 

Mediálni partneri

 

hi_logotyp.jpg

Publikácie k výstave

Alex Mlynárčik
Autor: Ivan Jančár
Nová cena: 30 €

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Alex Mlynárčik

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Stano Filko - Erik Binder - Martin Vongrej
Kurátorka: Lucia G. Stach
8. 10. 2020 - 17. 1. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Dorota Sadovská
Kurátorka: Zsófia Kiss-Szemán
30. 9. 2020 - 13. 12. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.