Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Srdcové záležitosti | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Výstava

Srdcové záležitosti

Autor: Ján Zoričák
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
26. 9. 2013 - 3. 11. 2013
Kurátor: Ivan Jančár

V Galérii mesta Bratislavy už Jan Zoričák vystavoval dvakrát. Pred dvadsiatimi a pred desiatimi rokmi. Jeho prvá, monoliato koncipovaná výstava v roku 1993 obsahovala cyklus Nebeských kvetov  a priniesla mu pocit nutnosti prezentácie aktuálnej tvorby, prezentácie toho, čo sa práve odohráva v ateliéri. Tá ďalšia – Vesmírne posolstvá  – predstavovala širší záber. Okrem jeho typických a známych diel tu bolo vystavených niekoľko vajíčok, ako podobenstiev zrodu života, aj ako veľkého tresku, v ktorom je zakódovaný začiatok, plod života, plod vesmíru, plod všetkého, plod nekonečna.   Za obdobie posledných desiatich rokov, z ktorých pochádzajú prezentované diela na tejto výstave, vytvoril viacero cyklov – Poslovia z vesmíru, Nebeské záhrady,  Konštelácie, Veľký tresk, Nebeské kytice, Kozmické signály, Horizonty,  Nebeský kvet, Hviezdy. Odlišujú sa od seba tvarovo, obsahom i kompozíciou. Čím ďalej, tým istejšie s  nadobudnutou skúsenosťou  buduje v čistej obraznosti podľa kresieb či modelov  ich vnútornú stavbu. Prvok náhody už býva prítomný len vtedy, ak sa pri procese tvorby stane niečo mimoriadne, niečo sa rozbije, praskne, neroztaví. Všetko registruje,  negatívne premieňa  na pozitívne a komponuje do definitívnej podoby. Hoci väčšina sklárov preferuje prácu v tímoch a svoje diela si podľa návrhov nechávajú realizovať u profesionálnych sklárov, Jan Zoričák realizuje sám kompletný proces. Dôležitý pre neho každý aspekt, kedy sa pretavujú jedny vrstvy cez druhé,  objekt je vo vlastnej katarzii spaľovaný ohňom, očisťuje  sa od všetkého vonkajšieho a nadobúda  nový tvar. Najprv nimi prekvapuje seba, potom chce pri početných výstavách prekvapiť publikum,  variabilita mu umožňuje hľadať nové možností zobrazenia.  V jeho sochách je pohyb a dynamika zafixovaná v určitom štádiu. Niektoré z jeho sklenených plastík sú tvarovo až barokové, ďalšie minimalistické. K jednotlivým cyklom sa po určitom období vracia a obnovuje ich pôvodný zámer. Po sérii minimalistických  diel potrebuje, aby sa dostal k farebnosti a jemnejšej forme barokovej pompéznosti, po dlhodobejšej realizácií farebných zátiší sa akoby v sinusoidných krivkách zase vracia k jednoduchosti. V cykle Horizonty zobrazuje priestory, ktoré ešte nepozná, dostáva sa od nich až k vesmíru, kde horizont neexistuje, kde nie je ani hore ani dole a všetko je zjednotené. Tieto plastiky majú minimalistický charakter so symbolickým zobrazením nebeských telies, po ktorých môžeme prebehnúť očami  a prostredníctvom jeho sôch sa ich dokonca aj špecifickým spôsobom  dotýkať.  Cyklus Signály predstavuje spomienky na prvý sputnik, ktorý nám posielal ešte nepresné informácie, ktoré si ujasňoval len v predstavách. Bol to začiatok, poskytujúci veľkú možnosť širokého rozsahu tvarových či farebných interpretácií. V cykle Poslovia z vesmíru už využíva viac konkrétnych a overených signálov. A cyklus Nebeské záhrady predstavuje záhrady, v ktorých by rád sadil, polieval a zbieral úrodu. Cyklus Konštelácie vychádza z jednoduchej myšlienky prepojenia všetkého zo všetkým, vzájomnej závislosti, ako je to aj pri prepojenej rozvetvenej rodine s určitými vzťahmi, ktoré nie sú definované, ale sú veľmi výrazné.

     Zrekonštruované podkrovné priestory Mirbachovho paláca, kde je realizovaná táto výstava, majú svoje zvláštne génius loci, ktoré sa dá výrazne umocniť inštaláciou týchto diel.[1] Evokuje Poetiku snění, v ktorej Gaston Bachelard píše: „Jediný obraz zaplavuje celý vesmír. Šíri celým vesmírom radosť, akú mám z toho, že žijeme práve na svete tohto obrazu. Snivec[2] sa vo svojom bezmedznom a bezvýhradnom snení telom aj dušou oddáva kozmickému obrazu, ktorý ho okúzlil.“[3]   

                                                                                                              Ivan Jančár

 [1] Spomeňme aj jeho iný tohtoročný projekt Jána Zoričáka v Paríži, v ktorom využíva fotografie z Hubblovho vesmírneho teleskopu s fascinujúcimi sondami z priestorov mimo našej galaxie, ktoré kompozične upravuje podľa vlastných predstáv. Detaily jeho sôch a realita fotografií z astronomického teleskopu takto vytvárajú zvláštne napätie.

[2] Preklad tohto slova z češtiny do slovenčiny – rojko, fantasta – sa mi nezdá adekvátny, tak som ho nechal v pôvodnom znení.

[3] BACHELARD, Gaston: Poetika snění, Malvern, Praha, 2010, s. 164.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ján Zoričák

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.