Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Avers – Revers alebo nič nie je také, ako sa zdá  | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Výstava

Avers – Revers alebo nič nie je také, ako sa zdá

Autor: Milan Bočkay
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
18. 2. 2022 - 17. 4. 2022

Vernisáž výstavy

Štvrtok, 17. február 2022 o 18.00 h

 

Milan Bočkay je tvorca programu analytickej maľby na princípe trompe l’oeil (zrakového klamu). Člen výtvarného združenia avance-retard. Patrí do okruhu absolventov stredoškolského štúdia u prof.  Rudolfa Filu (ŠUP 1961 – 1965), ktorí od konca sedemdesiatych rokov rozvíjali novú vizuálnu podobu konceptu s cieľom  zachovať si vnútornú autenticitu tvorby. 

“V  istej eseji som čítal, že Platón v desiatej knihe svojej Ústavy uvádza, že každá vec musí mať svoj  predobraz, povestnú ideu. Ideu kladie Platón na prvé miesto a jej vytvorenie alebo stvorenie pripisuje Bohu. Na základe idey vzniká konkrétna vec vyrobená remeselníkom. Ona vec je však v podstate napodobnením idey, ktorú stvoril Boh. Tretí v poradí je umelec, maliar, ktorý vec maľuje a vzniká tak napodobnenie napodobnenia. Podľa Platóna výsledkom je klam a ilúzia, ktorým deti a nezrelí ľudia môžu podľahnúť, mysliac si, že sú to skutočné veci. Do tejto, podľa filozofa najnižšej kategórie by som sa so všetkou cťou chcel zaradiť.”

Milan Bočkay (katalóg Fila kreslí Paštéku, 2016)


Obrazy Milana Bočkaya nenapodobňujú, ale rekonštruujú. Ukazujú nielen videné, ale aj to, čo nevidieť alebo zle vidieť. Roky sa pohrával so zahmlievaním hraníc medzi realitou a ilúziou, banálnym a vznešeným, vysokým a nízkym. Neskôr na obrazoch začali pribúdať nové vrstvy a nové významy. Vznikali obrazy podobné palimpsestom – textom na pergamene, z ktorého boli staršie, často oveľa cennejšie zápisy vyškrabané a nahradené novými bezvýznamnejšími textami. Na Bočkayových obrazoch nič nepochádza z cudzích prameňov, všetko je vlastnoručne namaľované. Rám, plátno, podklad, ktorým boli väčšinou citácie starých majstrov, zadná strana obrazu. Ešte aj kazy materiálu.

 

Tlačová správa na stiahnutie

Fotografie z vernisáže

Fotografie diel

 

 

 


Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Milan Bočkay

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Erna Masarovičová
Kurátori: Ľuba Belohradská, Ľubica Hustá, Katarína Kissoczy
30. 6. 2022 - 30. 10. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Gisela Weyde
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán
9. 6. 2022 - 2. 10. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Alexey Klyuykov, Laďa Gažiová, Zbyněk Baladrán
28. 4. 2022 - 25. 9. 2022
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.