Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

SPOMIENKA NA KAROLA BARONA | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

Výstava

SPOMIENKA NA KAROLA BARONA

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
19. 9. 2006 - 22. 10. 2006
Kurátor: Ivan Jančár

Karol Baron bol citlivým vnímateľom tých príbehov, v ktorých sa objavuje aspoň náznak bizarnosti či absurdity, ktoré vedel skvele pospájať do absolútne nových vzťahov, dodať im tú pravú pointu surrealitického diela.
V rokoch 1990-1993, keď mal už svojím charakteristickým rukopisom vytvorených nielen množstvo diel, súborov či cyklov, ale už aj celý svojský svet s osobitými obyvateľmi / Somnambulovia a cynici extra muros, Homunkulovia, Mutanti, gryfovia, scylly a palcologoidi, Nosatci a mnohí iní, pospájaní z ľudských, vegetatívnych i z technických prvkov /, vytvára cyklus Parafrázy. I keď tu nesiaha práve k autorom, ktorých výtvarné prejavy sú mu bližšie, teda k stredovekým autorom s tvorbou plnou myslitiky a mystérie, obracia sa k dielam s výraznou symbolikou.
Tento cyklus sa skladá zo šiestich diel, ktorých inšpirujúca predloha je značne rozdielna. Botticelliho Venuša, Sv. Sebastián, Vták Fénix, Barbie, Alberova túlavá ruka a Metafyzický paradox. Baron tu inštaloval vlastne akési divadlo, do ktorého je však možné vstúpiť a stať sa súčasťou predstavenia.

Tento cyklus diel bol už v roku 2001 vystavený v Galérii mesta Bratislavy .

Po tragickej smrti Karola Barona v Paríži 29. januára 2004 sa ho rozhodla jeho manželka Soňa Baronová veľkoryso darovať Galérii mesta Bratislavy. Preto si ho dovoľujeme s vďakou a so spomienkou na skvelého človeka a veľkého umelca ešte raz vystaviť.

Ivan Jančár, riaditeľ GMB

Kustód zbierky grafiky 20.storočiaNewsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.