Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Sledovanie TV | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava

Sledovanie TV

Autor: Olivier Culmann/Tendance Floue
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
2. 11. 2011 - 15. 1. 2012
Kurátor: Olivier Culmann

"Olivier Culmann fotografuje ľudí, čo pozerajú televíziu. Televízni diváci sa do televízie ponárajú pohľadom, zhyponotizovaní obrázkami, ktoré sa pohybujú na obrazovke. Olivier Culmann zachytáva tento okamžik, keď poľavuje pozornosť, keď dochádza k útlmu vedomia, okolísaného fosforeskujúcimi katódovými trubicami. V takej chvíli sa zvyčajne naše telo uvoľní, schúli sa a potom ochabne. Nič viac, netreba si robiť žiadne starosti. Lebo nastáva stav, keď v tejto takmer úplne nehybnej pasivite, v tomto otupení mysle my, televízni diváci, prijímame celý svet. Nie reálny svet, ale obraz sveta, vidinu skutočnosti. Informácie, fejtóny, relácie, došlé dnes z druhého konca sveta alebo aj zdola od susedov, sú vyklopené priamo pred naším prispatým zrakom. Ich dosah je obrovský. V takomto mŕtvom čase existencie, ktorý trvá niekoľko minút, no aj viacej hodín, sa náš názor na iných vyvíja, pretvára. Naše (vopred dané a nezdôvodnené) apriórnosti sa rúcajú, sú nemislosrdne vytláčané ďalšími. Maroko, India, Spojené štáty, Mexiko, Nigéria, Spojené kráľovstvo, Čína, Francúzsko : televízni diváci v týchto krajinách prijímajú zprávy, pričom sa medzi sebou nikdy nestretnú. No takto pred televízorom máme dojem, že ich poznáme. Olivier Culmann sa na nás pozerá, ako sa na nich dívame zoči voči."
Cécile Cazenave

Olivier Culmann sa narodil v roku1970 v Paríži.
"Práca Oliviera Culmanna je plná opakovane sa vracajúcich otázok  o slobode a podmienenosti. V 90-tych rokoch precestoval viacero krajín pátrajúc po svetoch s dobrou školou, po práci na školskom zariadení, na podriaďovaní i nepodriadení sa pravidlám, ktoré tam vznikajú. Jeho fotografia skúma existenciu, vždy na hrane smiešnosti a absurdnosti. V Une vie de poulet – Život kurčaťa, tento postup otvorenejšie spája kumor s výpravnosťou. V nej sú zamiešané dve reportáže, na ktoré upierra pohľad, jednu o hydinárskej priemyselnej linke a ďalšiu o posledných povolaných z kontingentu.
Pri hľadaní úplne nového odstupu sa prechod, niekedy okolo r. 2000, na stredný formát javí nevyhnutný. Bezprostredne po atentátoch z 11.septembra realizuje  Autour - navôkol, New York 2001-2002. V tejto sérii sa autor zameral na tých, čo sa prišli pozrieť, ako vyzerá miesto atentátov po nich, Američanov či turistov, čo prišli skúmať ruiny World Trade Centra. Vo výraze ľudí, zachytenom fotografom, ako hľadia na tú katastrofu, sa tu akoby odzrkadľuje aj naše vlastné ohromenie. Neskôr, na rôznych niestach po svete, kde sa rozhodol istý čas prebývať, vytvoril sériu o televíznych divákoch. Zistenie stavu tela a duše pri pohľade na cez obrazovku prefiltrované správy zo sveta. Watching TV tvorí jednu etapu v jeho práci na uvádzaní rozporuplnosti pohľadu. Od roku 2010, sa venuje tvorbe výskumu o spôsoboch predstavovania seba samého. Ako nadšený obdivovateľ ľudovej tvorby obrazov a dešifrovacích kľúčov inscenovania, sa rozhodol pre použitie svojho vlastného obrazu na preskúmanie sociálnych prízrakov a svojich otázok ohľadne inakosti."
1993-1999 - realizuje, v spolupráci s Matom Jacobom, projekt Les Mondes de l’école – Svety školy, za ktorý dostal finančné prostriedky od (franc. centra pre podporu umelcov v Ríme) la Villa Médicis Hors Les Murs od 1997 do 2001 - Vychádza knižne Les Mondes de l’école, vo vydavateľstve Marval Vychádza Une vie de poulet –Život kurčaťa, vo vydavateľstve Filigranes
2003 - Cena Scam Roger Pic za sériu Autour, New York 2001-2002 2004 – knižné vydanie Intouchables - Nedotknuteľní, vydavateľstvo Atlantica 2006 - Séria Watching TV uvedená na Medzinárodných stretnutiach fotografie v Arles.
2008 - Výstava série Les Mondes de l’école na Eiffelovej veži v Paríži 3. cena World Press Photo za sériu Watching TV (kategória súčasné témy) 2011 – Knižné vydanie Watching TV, vo vydavateľstve Textuel Commissaire v Indii za Photoquai, bienále usporiadané múzeom Musée du Quai Branly v Paríži.

Text, z pera Cécile Cazenave, bol publikovaný v diele venovanom Tendance Floue v kolekcii Photo Poche, ktorú vedie Robert Delpire, vo vydavateľstve  Actes Sud, v marci 2011

Tendance Floue tvorí skupina dvanástich fotografov. Zrodila sa, v r. 1991, z odhodlania zachovať si istú formu nezávislosti, ktorá je garantom slobody každého z nich. Skúmať svet navzdory globalizovanému obrazu, pozerať sa do tieňa vystavovaných predmetov, chopiť sa zvláštnych okamžikov: sila atraktivity kolektívu  umožňuje fotografom, ktorí sú jeho členmi, trúfnuť si aj v neznámom teréne. A priniesť si z neho dostatok tematiky zo spoločného fotografického výskumu. Tlač, vydavateľská činnosť, výstavy projekcie, predaj výtlačkov, podniková a inštitucionálna komunikácia: kolektívne pôsobiaca skupina otvára všetky brány, venuje sa všetkým nosičom súčasnej fotografie, bez zákazov. Už vyše 15 rokov, nedefinovateľná alchýmia nápadov a energie umožnila vytvoriť zvláštny fotografický jazyk, klásť si otázky o druhoch fotoreportáže a pokúsiť sa  obnoviť priestor pre výpravnosť. Okrem toho, že fotografi pôsobia individuálne, sa všetci dvanásti spoločne púšťajú do fotografických dobrodružstiev iného druhu, globálnych, podobajúcim sa na performancie. Konfrontácia obrazov, asambláží, kombinácií : z kusa dokopy vloženej práce vychádza úplne nový obsah.

 

Vstupné: 4 euro

Žiaci do 15 rokov: 3 euro

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Olivier Culmann/Tendance Floue

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátorka: Mira Keratová
25. 11. 2021 - 20. 2. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Milota Havránková, Libuše Jarcovjáková, Zuzana Pustaiová
Kurátorka: Anna Vartecká
5. 11. 2021 - 30. 1. 2022
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Sudek
Kurátorka: Hana Buddeus, Katarína Mašterová
29. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Patrícia Ballx
8. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.