Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Rozlomená doba 1908-1928. Avantgardy v strednej Európe | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy vydáva detských sprievodcov k výstavám?

Výstava

Rozlomená doba 1908-1928. Avantgardy v strednej Európe

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
27. 6. 2019 - 27. 10. 2019

2018_161pt_banner_EYCH2018.png       visegrad_fund_logo_blue_800px-1.jpg

 

Rozlomená doba 1908 – 1928. Avantgardy v strednej Európe

 

Rozsiahly projekt Rozlomená doba 1908 – 1928. Avantgarda v strednej Európe s výstavou, sprievodnými podujatiami a mimoriadnym vzdelávacím programom je realizovaný v spolupráci štyroch inštitúcií v strednej Európe:

 

Múzeum umenia v Olomouci

Medzinárodné centrum v Krakove

Múzeum Janus Pannonius v Pécsi

Galéria mesta Bratislavy

 

Autorská koncepcia: Lenka Bydžovská Karel Srp

Kurátor výstavy: Zsófia Kiss-Szemán

28. jún – 27. október  2019

Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác

 

Výstava predstavuje avantgardné umenie v strednej Európe prvýkrát komplexne: prezentuje najdôležitejšie tendencie, najvýznamnejšie okruhy umeleckej tvorby a najvýraznejších autorov vizuálneho umenia danej doby v stredoeurópskom kontexte.

 

Výstava Rozlomená doba zachytáva dvadsať rokov dramatického a dynamického vývoja moderného a avantgardného umenia v strednej Európe v rokoch 1908 – 1928. Sústreďuje sa na vypäté roky pred prvou svetovou vojnou v umeleckých centrách bývalého Rakúsko-Uhorska a na úvodné desaťročie budovania novovzniknutých štátnych útvarov, v ktorých už umenie získalo kritickú spoločenskú úlohu vďaka silnej ľavicovej orientácii väčšiny mladých autorov. Rozsiahla expozícia na prízemí, druhom a treťom poschodí Mirbachovho paláca Galérie mesta Bratislavy v dvanástich tematických celkoch prináša široký prierez väčšinou hlavných oblastí, v ktorých sa uskutočňovala premena dobového výtvarného myslenia, od závesného obrazu, sochy, kresby a grafiky po typografické návrhy, filmové scenáre a fotografické experimenty, časopisy a zborníky. Divák môže sledovať zvraty umeleckých postojov, ku ktorým dochádzalo v prvej dekáde v autoportrétoch, mužských a ženských aktoch, vyhranených psychických stavoch a zápasoch o novú formu, v druhej dekáde zasa vo vzťahu človeka k mestu a stroju, v archetypálnom poňatí prírody a v utváraní panteistických mytológií; veľký dôraz sa kladie na ustálenie abstraktných prístupov, ktoré sa po roku 1918 snažili obsadiť umeleckú scénu. Obidve obdobia od seba výrazne oddeľuje prvá svetová vojna (1914 – 1918), ktorá kruto zasiahla do života takmer každého z vystavujúcich autorov, pričom mnohí v nej aj bojovali, a to na oboch stranách frontu. Kým starší autori po vojne plynulo nadviazali na svoju predošlú tvorbu, mladí už vnímali nepreklenuteľnú priepasť medzi umením pred rokom 1914, s ktorým už nechceli mať nič spoločné, a po roku 1918, keď často prichádzali s návrhmi nových izmov, ako bol napríklad český poetizmus či maďarský konštruktivizmus.

     Tematické časti prepájajú umelcov z rôznych častí bývalého Rakúsko-Uhorska i nástupníckych štátov ako Československo, Maďarsko, Poľsko, Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov bez ohľadu na ich skupinovú či smerovú príslušnosť a ich pôvod. Zatiaľ čo jedna zo stránok moderného umenia si zachovávala vzťah k národnostným požiadavkám, ktoré po roku 1918 ešte zosilneli, avantgarda sa dostávala nad ne a neviazala sa na štátne hranice; časopisy sa pre ňu stali vzájomným komunikačným prostriedkom medzi jednotlivými centrami, nech už sa nachádzali na území bývalej strednej Európy, v Paríži, Moskve či Berlíne. Už generácia, ktorá nastúpila po roku 1908, si utvárala – často prostredníctvom galeristov, výtvarných kritikov a najrôznejších organizátorov – sieť vzájomných vzťahov, ktoré sa ešte viac rozvinuli začiatkom dvadsiatych rokov; tvorili ju putovné výstavy a neskôr najmä medzinárodne chápané časopisy a zborníky s množstvom zahraničných prispievateľov, ktorých texty bežne vychádzali v pôvodnom znení. Aj keď moderné a avantgardné umenie bolo v jadre silno polarizované a rôznorodé už od svojho vzniku po polovici 19. storočia, jeho pluralita sa naplno prejavila až v čase zápasov o kubizmus i vo všestrannej recepcii konštruktivizmu.     

     Výstava Rozlomená doba, prinášajúca vyše tristo titulov od takmer stovky autorov, ako aj ukážky dôležitých dobových časopisov, je doplnená množstvom dokumentárnych filmových záberov a ukážok z obľúbených nemých filmov. Výpožičky pochádzajú z viac než štyridsiatich štátnych a súkromných zbierok. Súčasný variant výstavy je výraznejšie doplnený o exponáty reprezentujúce aj špecifický príspevok slovenskej moderny. Výstava je súčasťou veľkého medzinárodného projektu, ktorý sa začal v Olomouci, pokračoval v Krakove a po Bratislave sa ukončí výstavou v maďarskom Pécsi.  

     Počas realizácie projektu vyjde aj rovnomenná publikácia so štúdiami popredných zahraničných a domácich odborníkov. 

 

 

 

FPU_podpora.jpg

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Erna Masarovičová
Kurátori: Ľuba Belohradská, Ľubica Hustá, Katarína Kissoczy
30. 6. 2022 - 30. 10. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Gisela Weyde
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán
9. 6. 2022 - 2. 10. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Alexey Klyuykov, Laďa Gažiová, Zbyněk Baladrán
28. 4. 2022 - 25. 9. 2022
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.