Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Odkryté z depozitára | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Výstava

Odkryté z depozitára

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
11. 11. 2019 - 15. 12. 2019

Z depozitárov GMB sme vybrali dvadsať diel z obdobia socializmu. Autori sú rozdelení do dvoch skupín reprezentujúcich dve rôzne stanoviská. Prvú skupinu tvoria predstavitelia socialistického realizmu tvoriaci v duchu ideológie reálneho socializmu, druhú umelci stojaci v opozícii proti vládnucej komunistickej strane a tvoriaci slobodne.  

Názov Odkryté z depozitára poukazuje na spôsob inštalovania diel. Výstava nepodáva ucelený obraz o výtvarnom umení socialistického realizmu. Jej cieľom je v prvom prípade pripomenúť prioritné ideologické kritériá s konvenčnými a angažovanými témami na úkor umeleckej hodnoty a v druhom prípade uviesť príklady diel, ktoré sa venovali závažným témam na vysokej umeleckej úrovni.

Je pravda, že v osemdesiatych rokoch 20. storočia, čiže v čase takzvanej perestrojky, sa hranice tolerancie voči umelcom neoficiálnej scény, respektíve disidentom, trocha posunuli a postupne sa otvárali možnosti na prezentáciu či nákup ich diel. GMB tak mohla po šesťdesiatich rokoch opäť rozšíriť akvizičnú činnosť a nakupovať diela z oboch táborov, o čom svedčí skutočnosť, že až na jednu výnimku boli všetky vybrané diela nakúpené pred rokom 1989.

Dvoma skupinami diel sme chceli vyjadriť rozpoltenosť doby, keď deklarované hodnoty často nezodpovedali skutočnosti. Nežná revolúcia mala pred 30 rokmi tento pokrivený hodnotový systém napraviť, uviesť ho na správnu mieru a vytvoriť slušnú spoločnosť. Ideálmi Nežnej revolúcie boli sloboda a láska, možnosť vyjadriť svoj názor – osobný i umelecký – bez rizika represálií, ako sa to dialo v reálnom socializme.

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.