Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Objavil som motív | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Výstava

Objavil som motív

Autor: Milan Laluha
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
23. 10. 2013 - 11. 11. 2013
Kurátor: Juraj Mojžiš

 

 

 

Pri príležitosti výstavy Milana Laluhu, ktorá je ozaj pozoruhodným prierezom maliarovým celožitovnm dielom, vychádza monografická práca Juraja Mojžiša. Autorov text rešpektuje predstavenie Milana Laluhu ako maliara variácií a venuje sa motivickým a tematickým okruhom, ktorými sa Laluha stal neodmysliteľnou legendou moderného slovenského maliarstva. Väčšou ambíciou štúdie ako spresniť alebo novo pomenovať povestný „Laluhov vzorec“, je rekapitulovať interpretácie, niekoľko desaťročí kritickej reflexie a významné stretnutie Laluhovej maľby s umením eseje Dominika Tatarku a Milana Rúfusa. Ako textovú ukážku ponúkame záverečné odstavce štúdie.

 

 

Milan Laluha v prvej chvíli svojej ranej hodiny rozhodil širokú sieť a – rýchlo zatiahol. Do roku 1957 vstúpili do hry súvislostí všetci zúčastnení a roku 1957 Laluha platne a plnovýznamovo vyslovil svoj vzorec a formulu a metódu.

Pravdaže, o súkromné, ba až intímne objavy remeselného a umeleckého rázu určite nebola a dodnes nie je núdza. Neopakoval, Laluha varioval. Stal sa maliarom variácií. Dobrým príkladom pre práve napísané sú Laluhove autoportréty. Je ich dobrá tisícka a všetky hovoria o jednom a tom istom, ale rôzne pomenovanom, prípadne hovoria úplne inak o tom istom. O túžbe po presnosti. O presnom zápise. Povedané s maliarom Milanom Laluhom: Krajina – ale aj zátišie, aj dom a strom, aj rozhovor dvoch tetiek či chlapov za dedinou – obsahuje také a také veci, také a také tajomstvo žíhaných červení, vykúvaných čiernočiernych liniek, žltého jasu, tajomstvo modrých nočných chorálov, prísvitov, prísľubov, tajomstvo nepokojného rytmu zvlneného poľa kosatcov a hrbáčok pod svietiacimi tvarmi domov a obce, kastela či pod vežou-ochankyňou, teda obsahuje vieru a nádej. Skutočnosti sú povážlivé, tisíckrát opustené a tisíckrát človekom na ceste objavené. Objavené trebárs ako motív.

Pravda, aj o tomto sa už vyslovil Ján Krstiteľ moderného umenia Charles Baudelaire priam závratne: „Často sa opakuje: Štýl to je človek; ale nedalo by sa povedať rovnako pravdivo: Voľba námetov, to je človek?“ Milan Laluha celým svojím výtvarným dielom Baudelaireov výrok dosvedčuje a potvrdzuje.

 

                                                                                             Juraj Mojžiš

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Milan Laluha

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.