Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Novodobý romantizmus | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Výstava

Novodobý romantizmus

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
14. 4. 2015 - 31. 5. 2015
Kurátorka: Mária Janušová

Príroda a krajina, nostalgický pátos a utopický idealizmus ako princípy v tvorbe nastupujúcej generácie.

Vystavujúci autori: Marek Burcl, András Cséfalvay, Dominik Hlinka, Miroslava Kučišová, Soňa Patúcová, Zuzana Pustaiová, Erik Sikora, Juraj Starovecký, Juraj Toman, Petra Vojteková

Výstavný projekt Novodobý romantizmus s podtitulom Príroda a krajina, nostalgický pátos a utopický idealizmus ako princípy v tvorbe nastupujúcej generácie sa zameriava na poukázanie analogických znakov v súčasnom slovenskom vizuálnom umení a v umení obdobia romantizmu. Paralely medzi aktuálnym umeleckým prejavom a romantickým hnutím konca 18. a prvej polovice 19. storočia expozícia demonštruje prostredníctvom tematickej škály diel, ich kompozičnej skladby i celkovej atmosféry. Spätosť s romantizmom sa taktiež zdôrazňuje aj skrz samotných zvolených umelcov, ktorých životné postoje a zmýšľanie sú častokrát protichodné s väčšinou spoločnosti. Sledovaním konkrétneho fenoménu v tvorbe konkrétnej generácie má výstava za cieľ upriamiť pozornosť na novú tendenciu v súčasnom umení, a tým prispieť k jeho teoretickému diskurzu.

Koncepcia sa pritom orientuje na autorov prevažne narodených v druhej polovici 80. rokov minulého storočia, teda na generačnú vrstvu, vyrastajúcu v demokratickom usporiadaní a priamo neovplyvnenú ideológiou či praktikami predchádzajúceho komunistického režimu. Vybraná skupina predstaviteľov napriek možnosti žiť a tvoriť na komfortnej, de facto neobmedzenej platforme slobodného prejavu, predsa však určitým spôsobom protestuje proti nastaveniu súčasného sveta, rovnako i jeho umeleckej prevádzky. Akoby sa nedokázali prispôsobiť preferenciám kapitalistického trhu s umením, uprednostňujúcemu skôr výraz pred obsahovým posolstvom či technickou stránkou diela alebo vyžadujúcemu značné manažérske schopnosti umelca. Ich vlastné situovanie do doby postinformačnej spoločnosti s jej rýchlym tempom, prehnanou konzumpciou a nízkymi hodnotami je pre nich bytostne nevyhovujúce. Zo skúmanej línie mladých autorov je preto cítiť isté sklamanie, rozčarovanie z nenaplnených cieľov a túžob, skepsu, iróniu i sarkazmus, čo bezprostredne premietajú do svojej tvorby.

Výstava prezentuje diela desiatich výtvarníkov, ktoré vznikli v priebehu posledných rokov, potvrdzujúce tak vysokú mieru aktuálnosti danej problematiky. Zároveň zahŕňa rôzne médiá (maľba, fotografia, objekt, video, digitálna kresba), čím sa upozorňuje na širšie rozpätie pozorovaného javu v umeleckej produkcii, ako sa aj tým napokon odôvodňuje jeho samotná existencia. Diela popritom reflektujú rozličné polohy romantizujúceho názoru: útek do prírody a krajinárske motívy – či už špecifické alebo imaginárne, melanchóliu, nostalgiu za minulosťou, utopické snenie alebo idealizáciu nepriaznivej skutočnosti. Prevláda citové zafarbenie a intímny, clivý charakter. Novodobý romantizmus hovorí o lyrizácii súčasného sveta čerstvou generáciou umelcov ako ich osobnom prostriedku úniku pred (tragickou) realitou. 

Výstava je víťazným projektom 12. ročníka programu Galérie mesta Bratislavy Štipendium Radislava Matuštíka, určeného študentom a mladým kurátorom.

Mária Janušová

 

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátorka: Mira Keratová
25. 11. 2021 - 20. 2. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Milota Havránková, Libuše Jarcovjáková, Zuzana Pustaiová
Kurátorka: Anna Vartecká
5. 11. 2021 - 27. 2. 2022
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Sudek
Kurátorka: Hana Buddeus, Katarína Mašterová
29. 10. 2021 - 30. 1. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Patrícia Ballx
8. 10. 2021 - 6. 2. 2022
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.