Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

MILAN PAGÁČ | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Výstava

MILAN PAGÁČ

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
11. 11. 2010 - 9. 1. 2011
Kurátor: Ivan Jančár

Milan Pagáč patrí medzi autorov, ktorí zásadnou mierou spoluformoval podobu výtvarného umenia na Slovensku. Už v rokoch 1979 – 1985 ako jeden z troch členov P.O.P. (Pagáč, Oravec, Pagáč) sa podieľal na realizácií viac ako 50 akcií, v ktorých sa často preberali konkrétne prvky zo života a z nich vytvárali autori novú fikciu. Každá jedna zo spomínaných aktivít však obsahovala mnoho vrstiev, odkazov, symbolov, významov ale aj výtvarných polôh. Boli výtvarne pôsobivé, prekvapivé a sugestívne, mali svoje nesporné vizuálne kvality. Rovnako aj v inštaláciách, ktoré neskôr realizoval predovšetkým s Viktorom  Oravcom skúmal možnosti svetla, energií, vyžarovania, prienikov svetiel či ich magických významov a pohyboval sa na hranici nehmotného a tajomného. V rôznych akčných prejavoch ako aj inštaláciách si vytvoril osobnú mytológiu so sieťou symbolov, vlastnej reči a vlastného prejavu.
Pre výstavu v Galérii mesta Bratislavy Milan Pagáč vytvoril viaceré priestorové projekty v podobe sklenených reliéfov s dvoj- i viacvrstvovou jemnou lineárnou kresbou s prepojením na neónovú – svetelnú kresbu. Špecifikom je aj používanie technológie s opačným vrstvením než u klasickej maľby alebo kresby – to, čo kreslí ako prvé, sa napokon javí ako finálne. Vytvára rôzne štruktúry a druhy kresieb s rôznorodou technológiou. Sklenené prvky sa farebne i tvarovo v jednotlivých dielach menia. Evidentný je geometrizujúci charakter jednotlivých plôch, čo však v tomto prípade nie je dominujúce, rovnako ako miestami opartový ráz kresby. Miestami využíva aj „ornamentalizujúce“ prvky, najmä na okrajoch objektov, ktoré akoby vyvierali z diela a pretekali cezeň.
                                                                                                                   Ivan Jančár

K výstave je vydaná monografia:
Ivan Jančár: MILAN PAGÁČ. Galéria mesta Bratislavy 2010.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.