Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Mesiac Fotografie 2018 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Výstava

Mesiac Fotografie 2018

Autor: Péter Korniss
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019

Výstava Pétra Kornissa nám ponúka pohľad na posledné polstoročie osudu tradičnej ľudovej kultúry a jej predstaviteľov.

Fotografie v prvej miestnosti ukazujú zdanlivo nedotknutý svet vidieka, na ktorý fotograf narazil v 60. a 70. rokoch minulého storočia najmä v oblasti Transylvánie v Rumunsku. Prvá časť snímok sa teda zaoberá zachytávaním sveta odsúdeného na zánik. Na týchto fotografiách je rovnako prítomná autorova radosť z nových objavov, ako aj jeho čerstvý pohľad na svet.

Fotografie v druhej miestnosti reprezentujú zmeny dejúce sa vo vidieckych oblastiach. Po roku 1989, keď padol východoeurópsky totalitný režim, sa životy ľudí na dedine zmenili nenávratným spôsobom. Kornissove fotografie zároveň zobrazujú nezastaviteľne sa šíriacu globalizáciu. Môžeme tu vidieť snímky zoradené autorom tak, aby podčiarkovali posolstvo, ktoré chcú divákovi komunikovať.

V tretej miestnosti uvidíme Kornissove práce z obdobia posledných rokov. Tieto snímky ukazujú transylvánske ženy pracujúce v Bukurešti ďaleko od svojich domovov: ženy, ktoré upratujú byty, starajú sa o starcov či predávajú svoje ľudové umelecké výrobky. Sú akoby „hosťujúcimi“ pracovníčkami – a z toho je zrejmé, že nová séria fotografií súvisí s jedným z Kornissových starších projektov s názvom „Gastarbeiter“, ktorý bol v Bratislave vystavený v roku 2002. Tieto snímky sú dôkazom zmeny vo fotografickom prístupe autora a dajú sa v nich nájsť znaky konceptuálneho myslenia.

Táto výstava, v ktorej je obsiahnutá až polovica storočia, nielen sleduje kontinuitu histórie, ale tiež ukazuje zmeny v Kornissovom prístupe k fotografii, ktoré sa za päťdesiat rokov odohrali.

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Péter Korniss

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Simone Frittelli
30. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Martin Vongrej
Kurátor: Jiří Ptáček
16. 6. 2020 - 6. 9. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Olja Triaška Stefanović
Kurátor: Bohunka Koklesová
11. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Albín Brunovský
Kurátor: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.