Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

MATEJ KRÉN. Introspektíva. 26. november - 8. marec 2009 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava

MATEJ KRÉN. Introspektíva. 26. november - 8. marec 2009

Autor: Matej KRÉN
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
26. 11. 2008 - 8. 3. 2009
Kurátor: Ivan Jančár

 

9. ročník projektu Henkel Slovensko Slovensku
Matej Krén. Introspektíva


     V termíne od 26. novembra 2008 do 08. marca 2008 má slovenská verejnosť možnosť vidieť v Galérii mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci unikátnu výstavu projektov umelca Mateja Kréna, ktorý získal výrazné medzinárodné renomé ako doposiaľ žiadny slovenský umelec. Výstava Matej Krén – Introspektíva je pokračovaním umeleckého projektu Henkel Slovensko Slovensku, ktorý už po deviatykrát realizuje spoločnosť Henkel Slovensko. Náročnosť a nekompromisnosť jeho prístupu k tvorbe návštevníkom umožujú objaviť jedny z najobdivovanejších a najfascinujúcejších diel súčasného výtvarného umenia.  Na tejto výstave, ktorá je z hľadiska financovania a realizácie najnáročnejšia v doterajšej histórii Galérie mesta Bratislavy, je prezentovaných autorových päť mimoriadne  pôsobivých projektov, pre ktoré  je charakteristické ich uhrančivé ohnisko – kniha. Virtuálna kamenná záhrada pochádza z roku 1995-1996 a na Slovensku ešte nebola vystavená. Dejiny umenia (Druhé vydanie) a olejomaľba Kužeľ budú prvykrát prezentované práve na tejto výstave, rovnako ako monumentálna inštalácia z kníh Scanner a projekt Okno (tónického priestoru) adaptované pre daný priestor. 

Matej Krén

   Dielo Mateja Kréna je nezameniteľné mimoriadnym tvorivým rozpätím. Pozornosť odborníkov i laického publika upútava vyhraneným prístupom k soche, objektu, inštalácii, kresbe, grafike, maľbe, akčnému umeniu, filmu, hudbe, zvuku a slovu. Jeho práce sa dotýkajú nielen aktuálnych problémov ako je stieranie hraníc medzi skutočnosťou a fikciou, pamäťou a súčasnosťou, ale aj klasických výtvarných tém – vzťahu vnútorného a vonkajšieho, časti a celku a podobne. Pre jeho tvorbu je charakteristické hľadanie obsahovej komplexnosti vyjadrené lapidárnou a zrozumiteľnou rečou.
   Narodil sa v Trenčíne, absolvoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, v štúdiu ďalej pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Už v absolventskom ročníku získal na Medzinárodnej výstave študentov v japonskom Kobe Honor Award (1985).
V rokoch 1986-89 realizoval v barrandovskom filmovom štúdiu Bratři v triku animovaný film That´s a movie, ktorý bol uvedený na medzinárodných filmových festivaloch v Berlíne, Paríži, Trenčianskych Tepliciach a v španielskej Huesce, kde za jeho výtvarné stvárnenie obdržal Hlavnú cenu Danzate del Oro (1991).
   Do roku 1989 sa zúčastnil mnohých výstav ako napr. Artprospekt, Posun artefaktu, Terén a i. v rámci neoficiálnej výtvarnej scény, ktorá svoj prejav neprispôsobovala ideologizovanému vkusu obdobia normalizácie. V tomto zmysle sa do širšieho povedomia verejnosti natrvalo zapísala výstava Suterén (1989), na ktorej skupina bratislavských umelcov dokázala zakódovať do hlbších významových rovín svojich diel esenciu autentického životného pocitu človeka v „reálnom socializme“.
   Po novembrových udalostiach sa spolupodieľal na transformácii Vysokej školy výtvarných umení, kde krátko pôsobil aj ako pedagóg.
Od začiatku 90. rokov vystavuje na prestížnych svetových prehliadkach umenia v dôležitých metropolách Európy i zámoria (Amsterdam, Berlín, Budapešť, Chicago, Lisabon, Paríž, Philadelphia, Praha, Sao Paolo, Sevilla, Soul, Viedeň a i.) Patrí k vybraným svetovým výtvarným umelcom, ktorí dostali pozvanie na dlhodobý pobyt do medzinárodného Štúdia kreativity v Manufacture Nationale de Sèvres v Paríži, kde realizoval vlastné projekty s využitím netradičného spracovania porcelánu (1992-1993). V roku 1998 natrvalo umiestnil dielo Idiom vo vestibule Mestskej knižnice v Prahe. Jeho knižná rotunda s názvom Gravity mixer sa stala podstatnou súčasťou expozície Českého pavilónu na EXPO 2000 v Hannoveri. V rokoch 2004-2005 reprezentoval slovenské výtvarné umenie v rámci putovného projektu The New Ten po viacerých významných centrách Európy, ktorý bol koncipovaný ako symbolické pripojenie sa k Európskej únii v oblasti súčasného výtvarného umenia. V roku 2006 ho portugalská nadácia medzinárodného významu Calouste Gulbenkian Foundation oslovila, aby pri príležitosti osláv 50. výročia od jej založenia vytvoril špeciálny projekt Book Cell. Pri príležitosti otvorenia Centra současného umění DOX v Prahe v roku 2008 pripravil monumentálnu inštaláciu Sediment. Obrovská zakrivená stena postavená z kníh spája novým a šokujúcim spôsobom materiálny a symbolický svet, a tak vytvára znepokojujúcu fyzickú skutočnost.      Nielen knihy, ale aj stena z nich postavená, je zároveň hmotným útvarom a mnohovrstevnatým symbolom. Môže byť vnímaná ako fyzická prekážka so všetkými symbolickými konotáciami, ale aj ako metafora individuálnej a kolektívnej pamäte, ktorej povaha je napriek jej materiálnej podobe nehmotná.
Matej Krén získal niekoľko prestížnych medzinárodných ocenení: Cenu kritiky a Cenu diváka za prezentované dielo Idiom na Bienále súčasného umenia v São Paolo (1994). Hlavnú cenu v celosvetovej výtvarnej súťaži Promotion of the Arts organizovanej UNESCO v Paríži (1995). V tom istom roku mu významná americká nadácia Pollock-Krasner udelila tvorivé štipendium a za úspešnú reprezentáciu slovenského umenia v zahraničí prevzal ocenenie ministra kultúry SR. V roku 2004 sa stal držiteľom slovenského výročného ocenenia za umenie – Ceny Tatrabanky.
Krénove diela sú súčasťou mnohých zahraničných i domácich zbierok umenia. Jeden z jeho medzinárodne oceňovaných projektov posledných rokov Pasáž predstavuje dominantu trvalej zbierky Galérie mesta Bratislavy.
Matej Krén momentálne žije a tvorí v Prahe.

 

Podrobné texty k dielam sa Vám objavia po kliknutí na prislušnú reprodukciu.

Reprodukcie v tlačovej kvalite Vám radi zašleme na vyžiadanie po Vašom skontaktovaní sa na autora fotografií a jeho povolení k reprodukovaniu:

Foto © Martin Marenčin / CHOICE images +421 905 409 332 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Matej KRÉN

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.