Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

MAPY/MAPS. Umelecká kartografia v strede Európy 1960 - 2011 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Výstava

MAPY/MAPS. Umelecká kartografia v strede Európy 1960 - 2011

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
29. 6. 2011 - 28. 8. 2011
Kurátori: Daniela Čarná, Lucia Gregorová

MAPY / MAPS
Umelecká kartografia v strede Európy 1960 - 2011
Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011

Vernisáž: 29. júna 2011 o 17.00 hod., Mirbachov palác GMB, Františkánske nám.11, Bratislava

MAPY / MAPS I.
Známe a neznáme / Known and unknown
Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác
29.6. – 28.8.2011

MAPY / MAPS II.
Neznáme oblasti / Unknown Areas
Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Kabinet umenia 20. storočia+
14.7. –3.9.2011

Milan Adamčiak, Gábor Attalai (H), Juraj Bartusz, Peter Bartoš, Erik Binder, Bálint Bori (H), Vladimír Boudník (CZ), David Černý (CZ), Anna Daučíková, Jiří David (CZ), Martin Derner, Ľubomír Ďurček, Stano Filko, Daniel Fischer, Juraj Gábor, György Galántai (H), IPUT / Tamás St.Ruby (H), Jozef Jankovič, Peter Kalmus, Michal Kern, Július Koller, Patrik Kovačovský, Barbara Kozłowska (PL), Jarosław Kozłowski (PL), Marek Kvetán, Otis Laubert,  Lengow&Hermes, Milan Maur (CZ), Juraj Meliš, Milan Mikula, Svätopluk Mikyta, Alex Mlynárčik, Monogramista T•D, Michal Murin, Ilona Németh, Miloš Novák, Boris Ondreička, Eduard Ovčáček (CZ), Štefan Papčo, Jan Pfeiffer (ČR), Sándor Pinczehelyi (H), Ludmiła Popiel (PL), Jerzy Rosołowicz (PL), Rudolf Sikora, Tomasz Sikorski (PL), Magda Stanová, Miloš Šejn, Dezider Tóth, Jaro Varga, Kamil Varga, Włodzimierz Jan Zakrzewski (PL)

Medzinárodný výstavný projekt MAPY / MAPS (Umelecká kartografia v strede Európy 1960 - 2011) prezentuje známe aj doteraz nevystavené diela autorov tvoriacich v 60. a 70. rokoch v oblasti konceptuálneho umenia a land-artu, v 80. rokoch aj v maľbe a fotografii, reflektuje neo-konceptuálne tendencie objektu a inštalácie v 90. rokoch 20. storočia. Výberovo predstavuje aj mladú generáciu autorov, ktorí mapu a princíp mapovania, sietí, ciest, myslenia a výskumu pomocou mapy často využívajú ako metaforu samotnej tvorby diela. Mapy sa stali v umení uplynulých päťdesiatich rokov dôležitým nositeľom kultúrnych významov ako médium utopických vízií, mentálnych archeológií, futurologických projektov či projekcií teritoriálnych alebo politických frustrácií. Výstava ukazuje, že mapy v súčasnom umení účinkujú aj ako odraz diskurzu o geopolitickom priestore strednej Európy. V umeleckohistorickej sonde výstava sleduje na „mape“ diel viac ako päťdesiatich autorov vzťah umelcov ku každodennej realite, počnúc prelínaním umenia a života v neoavantgardných tendenciách 60. rokov až po mrazivo priamočiaru manifestáciu života v umení umožnenú novými médiami. Mapuje kartografické interpretácie na slovenskej výtvarnej scéne v konfrontácii s vybranými dielami kľúčových autorov z ostatných krajín V4: Česka, Poľska a Maďarska.
Výstava je zostavená chronologicky, a zároveň tematicky. Na predstavených dielach možno sledovať uvažovanie umelcov o hraniciach, obmedzeniach, spôsoboch ich virtuálneho slobodného prekračovania či redefinovania, zmenách mierky či pozícií štátov a kontinentov. Autori a autorky v mapách zaznamenávajú svoje zážitky z fyzickej prítomnosti v krajine a orientácie v mestskom či prírodnom teréne. Umelecké mapy sú však aj nástrojom subjektívnych mentálnych kartografií. Metaforická podstata mapy poskytuje nekonečné možnosti vyjadrovania v tvorivých systémoch individuálnych mytológií, hľadanie stratených rajov objavovanie bájnych a zakladanie nových krajín, či snívanie o vesmíre. Každý s autorov vyznačuje svojím zápisom predovšetkým vlastné súradnice.
Sprievodný katalóg je koncipovaný ako atlas umeleckých máp s odkazmi, témami a návodmi na ich kritické čítanie.

Výstava sa koná v spolupráci so Slovenskou národnou galériou.

Výstavu podporili: Ministerstvo kultúry SR, Visegrad Fund

Partneri projektu: Artpool Research Center, Budapest, Fundacja Profile, Warsaw, Krajská galerie výtvarných umění, Zlín, České Centrum, Poľský inštitút, Maďarský kultúrny inštitút

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Erna Masarovičová
Kurátori: Ľuba Belohradská, Ľubica Hustá, Katarína Kissoczy
30. 6. 2022 - 30. 10. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Gisela Weyde
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán
9. 6. 2022 - 2. 10. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Alexey Klyuykov, Laďa Gažiová, Zbyněk Baladrán
28. 4. 2022 - 25. 9. 2022
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.