Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Maľby Lucie Dovičákovej | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Výstava

Maľby Lucie Dovičákovej

Autor: Lucia Dovičáková
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
24. 6. 2014 - 31. 8. 2014
Kurátor: Richard Gregor

Lucia Dovičáková patrí medzi najzaujímavejšie súčasné slovenské maliarky. Svojím špecifickým výtvarným vyjadrovaním, veľmi otvorene spracovávajúcim ľubovoľné osobné témy mala v minulosti dokonca tendenciu vyvolať protesty zo strany laického publika. Ukázalo sa, že aj v tomto prípade je najefektívnejšia stratégia zotrvania na svojom programe – dnes, po účasti na výstavách v popredných domácich i zahraničných inštitúciách a po finálových účastiach v dvoch domácich výtvarných cenách už nikto nepochybuje o tom, že má autorka na našej scéne pevné miesto. Dokonca už je možné vidieť vplyv jej umeleckého myslenia na mladších kolegov.

Patrí k okruhu umelcov, ktorých alma mater je Fakulta umení košickej Technickej univerzity – medzi prvé ročníky jej absolventov. Zachytila tak školu v najlepšom rozmachu, energia pravidelných klauzúr nemala v tom čase na Slovensku obdobu. Počtom neveľká kapacita v podstate jednej katedry sa v pravý čas stala spádovou oblasťou pre početnú Dovičákovej generáciu, čo prinieslo konkurenciu, ktorej hodnota neskončila momentom prijatia k štúdiu. Obdobie, o ktoré ide získalo prezývku nulté roky a vo vzťahu k súčasnému výtvarnému umeniu pôsobí ako čas, v ktorom došlo k úplnému zrovnoprávneniu všetkých umeleckých smerov a techník.

Dovičákovej štýlom je štylizovaná naratívna figurálna maľba, v ktorej môžeme nájsť vzdialenú súvislosť s jazykom komixu a tiež afinitu k naivnému umeniu. Súhrnne ide o parametre populárnej (niekedy tzv. nízkej) kultúry, čo výborne vyhovuje jej snahe neheroizovať svoje témy. Nesnaží sa o virtuóznu maľbu, svoje často banálne príbehy, radené do cyklov, alebo zhusťované do jedného obrazu ponecháva v rovnako banálnej „adjustácii“. Dosahuje tým neobyčajný efekt – jej obrazy prehovárajú nielen ako jednotlivosti, ktoré rezonujú konkrétnymi témami, ale fungujú aj ako generačná výpoveď.

 

V aktuálnej výstave v Galérii mesta Bratislavy sa sústreďujeme na kontextualizáciu jej najnovšieho maliarskeho cyklu. Ide o obrazy s témou jej vlastného materstva, ktoré dávame do súvislosti so staršími dielami, tematizujúcimi autorkine rodinné vzťahy či obrazmi, ktoré sa podobných tém v minulosti dotýkali. Pre mnoho ženských autoriek predstavuje táto tematická oblasť určitým spôsobom pascu, v ktorej im hrozí sentimentálny stereotyp. Dovičákovej zdravý neheroizujúci prístup k vnímaniu seba ako matky nás myslím od prvého momentu vyvedie z omylu.

Publikácie k výstave

Dovičáková
Autor: Richard Gregor
Nová cena: 8 €

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Lucia Dovičáková

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.