Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Lietajúca ryba | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Výstava

Lietajúca ryba

Autor: Ladislav Guderna
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
25. 11. 2011 - 22. 1. 2012
Kurátorka: Zsófia Kiss - Szemán

Myslíte si, že ryba nedokáže lietať? O opaku vás presvedčí výstava výtvarných diel svetoznámeho umelca Ladislava Gudernu. Tento uznávaný umelec slovenského pôvodu svojou tvorbou výrazne ovplyvnil myslenie ako na domácej, tak i zahraničnej výtvarnej scéne. „Výstava sa koná pri príležitosti 90. výročia umelcovho narodenia a je už dvanástym pokračovaním umeleckého projektu Henkel Slovensko Slovensku, ktorý úspešne už od roku 1999 zastrešuje spoločnosť Henkel Slovensko“, povedal Juraj Lackovič, otec myšlienky projektu.

Ladislav GUDERNA
(1921 Nitra – 1999 Vancouver, Kanada)
Ladislav Guderna študoval na ŠUR (prof. Ľ. Fulla), na súkromnej maliarskej škole M. Schurmanna, na výtvarnom oddelení SVŠT v Bratislave (prof. J. Mudroch, M. Benka) a čiastočne aj na AVU v Belehrade. Bol členom SVU Mánes v Prahe, Bloku SVU, SVU 29. augusta, neskôr SSVU. V roku 1948 vystavoval na BAienále v Benátkach, v roku 1958 získal striebornú medailu za výtvarné návrhy na EXPO ´58 v Bruseli. V roku 1968 na protest proti okupácii Československa emigroval do Kanady, kde žil a tvoril do roku 1999 (Toronto, Vancouver). V roku 1979 sa stal členom surrealistickej skupiny Melmoth Vencouver, so synom Martinom vydával  surrealistické revue Scarabeus. Bol členom skupiny West Coast Surrealist Art v Kanade. V roku 1990 sa stal členom skupiny Q v Bratislave. Absolvoval početné študijné cesty po celom svete a dostal viaceré štátne i umelecké ocenenia doma i v zahraničí.

V začiatkoch svojej tvorby – po stopách Rouaulta a podľa príkladu Mudrocha a Matejku – maľoval obrazy s expresívnym nasadením a využitím výrazných čiernych obrysových línií. Následne sa obrátil k tvorbe P. Picassa ako k najdôležitejšiemu inšpiračnému zdroju, čo prinieslo aj nový prístup k chápaniu a riešeniu obrazu. Vo svojej tvorbe kládol dôraz na teoretické problémy umenia, čím predstavoval najradikálnejšie stanovisko oproti predchádzajúcej generácie druhej svetovej vojny. Po roku 1948 bola jeho maľba čiastočne poznačená duchom dogmatického realizmu, ktorá sa však vyznačovala istou metafyzickou statickosťou a strohou vecnosťou. Po odchode do Kanady v roku 1968 sa spočiatku vrátil k svojmu vrcholnému obdobiu z rokov 1945 – 1948, ktoré ho následne doviedlo k experimentovaniu a rozvíjaniu tvorby smerom k surrealizmu. Túto polohu surrelizmu už do konca tvorby neopustil. Vo svojej maľbe a kresbe sa sústredil na imaginatívnu polohu s metaforami vyjadrujúcimi harmonický súlad, krásu, radosti života a zobrazujúcimi svet, ktorý francúzsky surrealista José Pierre nazval „rajom“.

 

K výstave bola vydaná publikácia.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ladislav Guderna

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.