Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

JURAJ COLLINÁSY (1907 - 1963) 29. október - 11. január 2009 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Výstava

JURAJ COLLINÁSY (1907 - 1963) 29. október - 11. január 2009

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
29. 10. 2008 - 11. 1. 2009
Kurátor: Helena Němcová

vernisáž výstavy: 28.10.2008 o 16.00 hod.

V spolupráci s Východoslovenskou galériou Košice.    

Košický maliar Juraj Collinásy patrí spolu s Júliusom Jakobym k pokračovateľom košickej moderny 20. rokov minulého storočia. Galéria mesta Bratislavy v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach pripravila výstavu pri príležitosti 100. výročia umelcovho narodenia. V komornom výbere viac než 50 diel zo zbierok Východoslovenskej galérie, viacerých súkromných majiteľov a autorovej rodiny sleduje maliarovu tvorbu od roku 1940 až po rok 1963, kedy autor po ťažkej chorobe predčasne zomrel vo veku 56 rokov. Základy výtvarného vzdelania získal Collinásy v rokoch 1924-1927 na súkromnej grafickej a kresliarskej škole Eugena Króna v Košiciach a v rokoch 1927-1929 počas vykonávania vojenskej prezenčnej služby v Prahe súkromne navštevoval ateliér významného českého maliara Vincenca Beneša. Portréty, figurálne kompozície, zátišia a krajiny,  často malých formátov, poskytujú maliarovi priestor na vyjadrenie až hedonistickej koloristickej senzuality. K najpozoruhodnejším v Collinásyho tvorbe, vrcholiacej v rokoch 1948-1949, patria motívy interiérov s figurálnou kompozíciou ženského modelu, v ktorých autor uplatňuje osobitý zmysel pre výrazovú schopnosť farby s dekoratívnym vyznením.

Juraj Collinásy, ako jeden z popredných umelcov východoslovenského regiónu 20. storočia, presahuje svojou tvorbou lokálny rámec a zaraďuje sa do plejády významných predstaviteľov moderného slovenského umenia. 

Mgr. Helena Němcová, kurátorka výstavy

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Patrícia Ballx
8. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Lekáreň Salvator, Panská 35 / Výstava
1. 10. 2021 - 27. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.