Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Projekčné sféry a dobrodružné ríše | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

Výstava

Projekčné sféry a dobrodružné ríše

Autor: Walter Niedermayr
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
5. 11. 2015 - 10. 1. 2016

Narodil sa a vyrastal v meste obklopenom horami (Bolzano), ony boli hlavným záujmom  Waltera Niedermayra od konca 80. rokov. Vďaka tomu mohol sledovať rozvoj turizmu v Alpách. Vybielené, naschvál zosvetlené, aby sa zdôraznil ich charakter artefaktu, sú jeho fotky zároveň delikátne aj nevšedné. Zobrazujú lyžiarov a turistov, malé farebné figúrky akoby zavesené  pred oslňujúcu mohutnosť snehu a ľadovcov, medzi úbočiami hôr, cestami, drevenicami a rozľahlými parkoviskami. Každý kúsok alpskej krajiny je rezervovane fotený z diaľky, často dokonca zhora. Pripomína to tradičné japonské tlače, keď nie je možné jednoznačne určiť uhol pohľadu. Navyše, ľudia aj budovy majú prívetivé rozmery.  Tieto presvetlené obrázky nechajú vystúpiť na povrch prázdnotu, ako aj nekomunikáciu, ktoré neustále narastajú. Ukazujú odlúčenosť prírodnej krajiny, opotrebovanej masovou turistikou, a ľudí. Niedermayrove fotografie naznačujú, že svojmu autorovi slúžia rovnako ako otázka skúmajúca vonkajšiu realitu, a zároveň miesto, kde sú prepletené spomienky s predstavivosťou. Jeho práce, tak ako súhvezdia, sú poskladané z dvoch alebo viacerých fotiek, jedna vedľa druhej tvoria diptychy, triptychy, polyptychy,  a preto znemožňujú divákovi všímať si jednotlivé fotografie oddelene. Na každej tejto samostatne „nekompletnej“ fotografii je uhol pohľadu trochu posunutý tak, aby bola narušená perspektíva. Ani čas nasnímania jednotlivých fotografií sa nezhoduje. Toto dvojité rozčlenenie priestoru a času spochybňuje úlohu, ktorá je bežne fotografii  pripisovaná, a to zaznamenať realitu a zafixovať ju do  nehybného momentu. Niedermayrove rozporuplné a zmnožujúce diela sú prekážkou vo vnímaní krajiny prostredníctvom jedinej fotografie. V skutočnosti vyvolávajú pocit posunu, pohybu a neistoty, ktoré menia vzťah obrazu a reprezentácie. 

 

V jeho prácach hrá to “medzi” dôležitú úlohu, nesúlad medzi časom a priestorom v polyptychoch. Koexistencia plná napätia medzi trochu rozdielnymi uhlami pohľadu. Týmto spôsobom fotografie, ktoré sú od seba oddelené, ale súvisia spolu,  získajú niektoré protichodné aspekty, a tie majú znepokojiť diváka, a zároveň upútať jeho pozornosť, rozbiť istotu fotografického zobrazenia tak, že skutočnosť zobrazia v pohybe. Spájajú pocit takmer nadpozemskej krásy s pocitom straty. Rozbíjajú nehybnosť, zmnožujú ju a hrajú sa s ňou. V skutočnosti sú aj opisné, aj vystavané, ponorené do neurčitej  aury neskutočna. Tá medzera pretvára jeho fotografie na len ťažko prekročiteľné prahy k ne-viditeľnému a k ne-evidentnému.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Walter Niedermayr

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátorka: Mira Keratová
25. 11. 2021 - 20. 2. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Milota Havránková, Libuše Jarcovjáková, Zuzana Pustaiová
Kurátorka: Anna Vartecká
5. 11. 2021 - 30. 1. 2022
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Sudek
Kurátorka: Hana Buddeus, Katarína Mašterová
29. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Patrícia Ballx
8. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.