Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Kresba, grafika a ilustrácia 20. a 21. storočia | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Zbierka

Kresba, grafika a ilustrácia 20. a 21. storočia

Zbierka
Kurátor: PhDr. Ivan Jančár

Pálffyho palác bude od 20. 10. 2021 zavretý až do odvolania. O znovuotvorení stálych expozícií budeme informovať.

Galéria mesta Bratislavy má vo svojich zbierkach mimoriadne rozsiahlu zbierku grafiky a ilustrácie 20. storočia. Silná grafická tradícia, založená na expresívnom prejave Kolomana Sokola a rozvíjaná v humanisticko-náboženskom odkaze Vincenta Hložníka, zaznamenáva od 60. rokov minulého storočia nový rozsah v imaginatívnej línii. Albín Brunovský, Vladimír Gažovič a Dušan Kállay sa stávajú osobnosťami, ktoré významom svojej tvorby ďaleko presahujú rámec našej krajiny a získavajú prestížne medzinárodné ocenenia. Postupne ich nasledujú mnohí predstavitelia mladšej výtvarnej generácie, často s dielami pohybujúcimi sa na samej hrane grafického prejavu. Rovnako aj v ilustrácii, predovšetkým pre deti, vznikajú mnohé ojedinelé projekty. Jej medzinárodnú reputáciu rozširuje aj pravidelne organizované Bienále ilustrácií Bratislava, ktoré sa svojou koncepciou zaraďuje medzi najvýznamnejšie prehliadky na svete. V 70. a 80. rokoch 20. storočia Galéria mesta Bratislavy zakúpila do svojich zbierok množstvo kompletných titulov, čím zozbierala unikátnu zbierku z tejto oblasti výtvarného umenia.

PhDr. Ivan Jančár

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátorka: Mira Keratová
25. 11. 2021 - 20. 2. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Milota Havránková, Libuše Jarcovjáková, Zuzana Pustaiová
Kurátorka: Anna Vartecká
5. 11. 2021 - 30. 1. 2022
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Sudek
Kurátorka: Hana Buddeus, Katarína Mašterová
29. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Patrícia Ballx
8. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.