Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Gotická tabuľová maľba a plastika. Reinštalácia zbierkovej expozície | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Expozícia

Gotická tabuľová maľba a plastika. Reinštalácia zbierkovej expozície

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
Stála expozícia
Kurátorka: Mgr. Jana Luková (Pôvodná autorská koncepcia / Original concept: Želmíra Grajciarová)

Pálffyho palác bude od 20. 10. 2021 zavretý až do odvolania. O znovuotvorení stálych expozícií budeme informovať.

 

Komorná zbierková expozícia Gotická tabuľová maľba a plastika v Pálffyho paláci bola otvorená v roku 1988 po predchádzajúcej celkovej rekonštrukcii budovy a jej sprístupnení verejnosti pod správou Galérie mesta Bratislavy. Všetky diela získala galéria zo zbierok Múzea mesta Bratislavy a väčšinu predstavila už v roku 1973 v osobitnej expozícii v kostole klarisiek, ktorý slúžil a dodnes slúži aj ako polyfunkčný kultúrny priestor. 

Vzhľadom na umiestnenie v mestských zbierkach bola mnohým predmetom pripisovaná tunajšia proveniencia. Dôkladnejší výskum však časom ukázal, že sú to pôvodom rôznorodé diela sakrálneho umenia pochádzajúce z významných lokálnych zbierok. Ide zväčša o fragmenty nedochovaných oltárnych architektúr, ktoré si už dnes v pôvodnej podobe nevieme dobre predstaviť a ktoré časovo radíme do obdobia od prelomu 13. a 14. storočia až po prvú tretinu 16. storočia. Aj keď nie všetky vypovedajú o podobe gotického a ranorenesančného umenia u nás, reprezentujú najstaršie zbierkové predmety, ktoré má naša inštitúcia v správe. Za všetky vyzdvihnime sochu Vajnorskej madony s dieťaťom – rezbu z dubového dreva, ktorá bola vytvorená pravdepodobne v regensburskej dielni (Regensburg, východné Bavorsko) možno už na konci 13. storočia. Meno dostala podľa miesta nálezu pred zakúpením do múzea.

Expozícia, ktorú pripravila dlhoročná kurátorka zbierok PhDr. Želmíra Grajciarová, ostala počas svojej  vyše tridsaťročnej existencie v podstate nezmenená, ale v roku 2020 sme vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja mohli začať s realizáciou súčasného koncepčného a vizuálneho riešenia novým rozmiestnením exponátov a výmenou niektorých inštalačných prvkov. Našou dlhodobou víziou je postupná komplexná rekonštrukcia priestorov a citlivá moderná inštalácia, ktorá ponúkne návštevníkovi obšírnejšie informácie o vystavených dielach a doplní niektoré poznatky o tunajšom období neskorého stredoveku.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Patrícia Ballx
8. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Lekáreň Salvator, Panská 35 / Výstava
1. 10. 2021 - 27. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.