Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Od Atény k Hére | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

Výstava

Od Atény k Hére

Autor: Gisela Weyde
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
9. 6. 2022 - 2. 10. 2022
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán

Výstava Od Atény k Hére predstavuje život, umeleckú tvorbu a kunsthistorickú prácu Gisely Weyde (1894 Košice – 1984 Halle, Nemecko), pričom sa sústreďuje predovšetkým na dvadsiate roky 20. storočia. Autorkina tvorba bola spracovaná veľmi sporadicky a jej práci v oblasti histórie umenia a pamiatkovej starostlivosti bola venovaná len okrajová pozornosť. Väčšie množstvo materiálov sa zachovalo v archívoch v Bratislave, Drážďanoch a v Budapešti.   


Gisela Leweke-Weyde bola kunsthistorička, maliarka, grafička, archeologička, publicistka a reštaurátorka. Má obrovské zásluhy v oblasti medzivojnového výtvarného umenia a viaceré prvenstvá jej patria aj  v iných oblastiach. Bola prvou ženou, ktorá v roku 1921 získala doktorát v odbore klasickej archeológie na univerzite vo Viedni. Ako prvá žena od roku 1923 pracovala ako (pomocná) kustódka v Mestskom múzeu v Bratislave. Práve pri kustódskej práci si uvedomila veľký význam sprostredkovania znalostí o umení mládeži. Na jej podnet sa preto v múzeu 25. februára 1928 uskutočnila prvá takzvaná muzeálna hodina, čiže prvá aktivita muzeálno-pedagogického charakteru na Slovensku, ktorú Weyde aj sama viedla. Wyede publikovala vyše 150 článkov a vedeckých štúdií v oblasti histórie umenia a ochrany pamiatok. Vyšli jej viaceré knihy s témou bratislavských umelcov a pamiatok, ktoré upozorňovali na hodnoty mesta Bratislavy,  a stala sa prvou zanietenou bojovníčkou za zachovanie týchto architektonických a umeleckých skvostov mesta. Na základe nového výskumu je k dispozícii aj bibliografia jej prác.


Popri všetkých svojich aktivitách bola Weyde aj aktívnou účastníčkou komunitného života. Už na začiatku roka 1922 vystúpila ako prvá kunsthistorička v bratislavskom Toldyho kruhu s prednáškou na tému Antické grécke umenie a 28. októbra 1922 ako prvá prednášajúca žena vôbec v bratislavskom nemeckom vedeckom spolku Uránia. Mimoriadne aktívne sa zapájala aj do spolkového života Bratislavského umeleckého spolku, v roku 1928 sa stala prvou predsedníčkou bratislavskej filiálky Medzinárodného zväzu priateľov mladých dievčat (Fédération internationale des amies de la jeune fille), ktorý založili v roku 1877 v švajčiarskom meste Neuchâtel s cieľom chrániť mladé ženy na cestách pred sexuálnym zneužívaním. 

 

Keďže ani po piatich rokoch pôsobenia v bratislavskom Mestskom múzeu Weyde nedostala stále miesto a z mizerného platu sa nedokázala uživiť, odišla študovať reštaurátorstvo do nemeckého Halle, kde sa 9. decembra 1929 vydala za Fritza Lewekeho a rozhodla sa venovať predovšetkým rodine. Svoju životnú dráhu charakterizovala svojím príznačným svojským humorom ako cestu modrej pančuchy ku gazdinej, resp. ako púť od Atény k Hére.

 

Sprievodný program k výstave:

15. 6. / 14:00 / GMB kurátorský sprievod 60+

16. 6. / 18:00 / Umenie je veda: Papier a celuóza

22. 6. / 18:00 / GMB kurátorský sprievod

3. 8. a 21. 9. / kedykoľvek medzi 15:00 a 18:00 / GMB workshop pre verejnosť

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Gisela Weyde

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Erna Masarovičová
Kurátori: Ľuba Belohradská, Ľubica Hustá, Katarína Kissoczy
30. 6. 2022 - 30. 10. 2022
Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Alexey Klyuykov, Laďa Gažiová, Zbyněk Baladrán
28. 4. 2022 - 25. 9. 2022
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.