Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Furta Sacra | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava

Furta Sacra

Autori: Mária Čorejová, Oliver McConnie, Markus Selg, Laco Teren a Miroslav Pomichal
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
4. 9. 2018 - 11. 11. 2018
Kurátor: Miroslav Pomichal

Furta Sacra je výstava menších malieb a prác na papieri; ich autormi sú Mária Čorejová, Oliver McConnie, Markus Selg, Laco Teren a Miroslav Pomichal. Navrhol ju Miroslav Pomichal, ktorý je zároveň aj jej kurátorom.

Projekt je zvlášť vhodný a je koncipovaný špeciálne pre GMB: s jej výstavnými priestormi,  jej historickou váhou, masívnymi okennými výklenkami, zložitými vzormi na drevených podlahách, ale aj s bielymi stenami a jej súčasnou funkciou. To všetko galérii prepožičiava pýchu kunstkammeru, a zároveň aj odhodlanie umožniť minulej materiálnej kultúre pôsobiť ako “hýbateľ” súčasnosti.

Výstava chce konfrontovať mýtus, že ambícia je priamo úmerná fyzickej veľkosti.  Mierka je v ich prácach naozaj nesmierne prítomná: ale je to škála imaginárneho, škála svetov, konštrukcií, možností a a odkazov, ktorými tieto práce hojne oplývajú. Títo výtvarníci sú prenikavo uchvátení históriou; jasne vidia, že symbolizmy, kabbaly a svetonázory boli rozobrané; skúmajú ich s pocitom straty, s pôžitkom zberateľa starožitností, s úvahami nad tým vrtochom.  A predsa, v ich skúmaní nie je ani stopa po cynicizme (alebo sentimentalite), je to skôr zmes clivoty, zvedavosti, zdráhavého rešpektu, a nádeje, že Európa raz nájde cestu k zmiereniu svojich dejín so svojou víziou budúcnosti.

Absencia irónie a cynickosti nie je tým jediným, o čo sa opiera radikálna podstata tejto výstavy. Je tu ešte škála, formát, techniky a témy, ktoré sa spikli s cieľom konfrontovať základnú, a stále naliehavejšiu otázku, pred ktorou stojí súčasné umenie a kultúra: je opodstatnené, žiadúce alebo potrebné tvoriť umenie, ktoré sa samo vkladá do kedysi hegemonického kánonu dejín umenia, je reálne predpokladať, že skok dopredu sa dá dosiahnuť iba ustúpením o krok dozadu? Je možné zhrnúť lekcie a odkazy Modernizmu, Conceptualizmu, Minimalizmu a Post-Modernizmu, a potom obnoviť myšlienku závesného obrazu (a zájsť ešte ďalej, až k  stredovekým výšivkám, alebo asýrskym vlysom), a zruinované monumenty minulosti znovu naplniť významom, nie cez reprodukciu, prisvojenie alebo komentár, ale cez becoming: stane sa niečo nové tým, že sa stane znova tým istým?

Umelci na tejto výstave, na jej úplne základnej úrovni, tvoria v tradíciách Pisanella, Giorgoneho, Chardina, Williama Blakea, Samuela Palmera, Cezanna, Franza Radziwilla alebo Lee Lozano. To znamená, ‘Nedeľní maliari’, keď sa na nich pozeráme v zmysle materiálnych požiadaviek umeleckého priemyslu. No v inom zmysle sú presným opakom. Zredukovali svoje škály, svoje materiálne možnosti, aby sa mohli oddať súkromným vizuálnym a symbolickým hádankám  – a tie sa často paradoxne ukážu ako nosiace univerzálny význam. Vizuálna hutnosť, sofistikovanosť , a malý rozmer ich prác nikdy v minulosti nedokázal, a nedokáže ani dnes uspokojiť potreby akéhokoľvek priemyslu. No ich túžba a prahnutie po pochopenie ich viedla, každého inými cestami, k novému oceneniu tradície zátišia (ako vizuálnych a symbolických vzťahov medzi objektmi),krajinomaľby (ako metafyziky), gesta (ako cézannovská “ekvivalencia”), a Scylly a Charybdy kontinuity a pokroku. To, že takéto hranice prijali, v otvorenom vzdore proti prevažujúcemu svetovému naladeniu na pochybnú slobodu, tvorí rámec a fókus, cez ktorý ich práca žiari v koncentrovanej sile.

Tieto práce majú grafické, opisné, abstraktné a symbolické kvality, ktoré sú si až hyper-vedomé svojho historického zakotvenia v stredovekých alegóriách, drevorezbách nemeckých Kleine Meister, malinkých revolúciách ruských konštruktivistov,  metafyzických krajinomaľbách surrealistov, alebo prácach modernistov z čias ich ‘návratu ku klasicizmu’ v 20-tych rokoch 20. storočia. Často sú v juxtapozícii, zhrnuté alebo splynuté, napríklad v prekvapivo bohatých formálnych súvzťahoch medzi plátkovým brnením a priestorovými a povrchovými štúdiami syntetického kubizmu. Nevyhnutne musia byť ohýbané aj veľkým vizuálnym eminence grise našej generácie – groteskné (a už zastaralé) formy a priestory sci-fi a fantasy zo 70-tych a 80-tych rokov 20. storočia. Tieto umelecké diela sú si vedomé svojho miesta medzi produktmi súčasných umelcov, a napriek tomu, púhou silou svojich vizuálnych kvalít akoby predbežne ašpirovali k možnosti, že forma má transcendentálny potenciál: že tieto formy veria vo svoju vlastnú prirodzenosť ako spojovacích kanálov vedúcich k niečomu solídnejšiemu “mimo”, čo je dokonca ešte pevnejšie a istejšie práve preto, že je to popraskané, rozbité a zničené. Vystavujúci výtvarníci sú v istom zmysle opojení akousi krádežou minulosti; no podobne ako stredoveká furta sacra, je to krádež výsostne zbožná.

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Mária Čorejová, Oliver McConnie, Markus Selg, Laco Teren a Miroslav Pomichal

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.