Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Filkova archa a oltáre súčasnosti. 25. september - 26. október | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Výstava

Filkova archa a oltáre súčasnosti. 25. september - 26. október

Autor: Stano Filko
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
25. 9. 2008 - 26. 10. 2008
Kurátor: PhDr. Ivan Jančár

OLTÁRE SÚČASNOSTI

V rokoch 1963-1964 vytvoril Stano Filko približne 30 Oltárov súčasnosti. Menšia časť z nich sa nachádza stále v jeho majetku, ostatné sú vo významných štátnych alebo súkromných zbierkach. Sú súčasťou stálych expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea Medy Mládkovej v Prahe, nachádzajú sa v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Prvej investičnej spoločnosti, Galérie Linea a ďalších. Na trhu s výtvarným umením sa doposiaľ objavili len dvakrát v aukčnej spoločnosti Soga. Stano Filko sa výrazne odlišuje od ostatných slovenských autorov tvoriacich v tomto období. Stano Filko prichádza s odvážnym popieraním klasických výtvarných hodnôt a venuje sa štrukturálnym asamblážam, v ktorých naväzoval na odkaz informelu.  Uvedený oltár súčasnosti (podobne ako ďalšie) je realizovaný so spontánnymi kolážami s viacnásobným vrstvením významových štruktúr. Kladie vedľa seba citácie náboženských motívov, erotických prvkov, výjavov z filmov alebo priemyselných produktov v jednej veľkej ironizácií danej doby s jej hodnotami. Na uvedenom diela prekrýva viacero vrstiev koláži, rámov, kúskov zrkadiel alebo prázdnych nábojníc naviac prekrytých jemnými drôtmi. Autor je známy antidatovaním svojích diel. Stano Filko výrazne prekročil prah vtedajšieho umenia na Slovensku a uvedené dielo môžeme zaradiť medzi ťažiskové v rámci vývoja slovenského výtvarného umenia.

Na výstave bude prezentovaných 17 oltárov súčasnosti spolu s približne 25 dielami z Noemovej archy.

O AUTOROVI:

Narodil sa 15. júna 1937 vo Veľkej Hradnej. V rokoch 1956-1960 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V rokoch 1960-1966 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave maľbu v ateliéri prof. Petra Matejku. V roku 1965 vytvoril s A. Mlynárčikom HAPPSOC I a HAPPSOC II. V roku 1966 napísal manifest Úvahy o prostredí. V roku 1969 napísal ďalší manifest, kde uvažuje o projekte, ktorý je jedným z posledných prúdov proptekt artu...vychádza a nadväzuje na happening, konštruktívne, kinetické umenie, enviromenty, minimal art, multiple a všetky prúdy prospekt artu...“ Od začiatku 80 rokov sa opätovne venoval maľovaniu, predovšetkým realizácií rozsiahlych cyklov. V roku 1981 emigroval do Nemecka, neskôr v rokoch 1983-1990 žil v New Yorku, odkiaľ sa vrátil na Slovensko. Vystavoval na najprestížnejších svetových výstavách, ako na Environnement Universel, Oldenburg (1966) Svetové kvadrienále súčasného umenia v Dokumente (1982), kde vystavoval na bielo natretú škodovku v ktorej emigroval, Working in Brooklyn, Brooklyn Museum, New York, USA (1987), After the Spring. Museum of conteporary Art, Sydney, Australia (1994)Global Conteptualism: points of Origin 1950s-1980s., Queens Museum of Art, Queens, USA (1999),  Bienále Benátky (2005) a množstvo ďalších. Rovnako aj na Slovensku boli jeho diela zaradené do najprestížnejších výstav, ako 60 roky v Slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (1995), Umenie akcie, Slovenská národná galéria, Bratislava (2001) a mnohé iné. 


Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Stano Filko

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.