Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

BLAF 2014 v Galérii mesta Bratislavy | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava

BLAF 2014 v Galérii mesta Bratislavy

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
2. 10. 2014 - 5. 10. 2014

Program

B L A F 2014

2. – 5. októbra 2014

Zmena programu vyhradená

 

PÁLFFYHO PALÁC, Panská 19; MIRBACHOV PALÁC, Františkánske nám. 11

 

piatok 3. 10. 2014 o 18:00, Pálffyho palác, Panská 19

OLTÁRE SÚČASNOSTI A MINULOSTI

Kurátorský a lektorský výklad s dobrovoľnou výtvarnou dielňou pre verejnosť

Trvanie: 90min

VSTUP ZDARMA

 

Gotické krídlové oltáre patria medzi najcharakteristickejšie doklady gotického umenia na Slovensku. „Oltáre“ Alexa Mlynárčika a Stana Filka boli vytvorené v 60-tych rokoch 20.storočia. Premostením medzi storočiami, porovnaním ich typologických a ideových špecifík si budeme klásť otázky o ich vzájomných súvislostiach, podobnostiach či rozporoch. Sakrálne a profánne, telesné a duchovné, súčasné a minulé: to sú témy nášho stretnutia, ktoré sa spolu pokúsime aj vizualizovať.

...................................................................................................................................

 

sobota  4. 10. 2014 o 10:00, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

AUTORSKÝ SPRIEVOD VÝSTAVOU ALEXA MLYNÁRČIKA

Výstavou v Mirbachovom paláci bude sprevádzať autor Alex Mlynárčik

Trvanie: 60min

VSTUP ZDARMA

...................................................................................................................................

 

sobota 4. 10. 2014 o 15:00, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

STOPOVANIE

program pre rodiny s deťmi

 

Trvanie: 90min

Na program je potrebné sa prihlásiť na adrese vzdelavanie@gmb.sk

...................................................................................................................................

sobota – nedeľa od 11:00 do 18:00, Prašná Bašta, Zámočnícka 11

SVIATOČNÉ HODY V PRAŠNEJ BAŠTE „ Pocta Antonimu Miraldovi“

 (originály "akademického maliara" Alexa Mlynárčika za jednotnú cenu 5 € - autorizované a číslované)

 

Predajné miesta žetónov, za ktoré bude možné originály získať: 

Mirbachov palác, Františkánske námestie č.11, Bratislava (od 11.00 do 18.00 hod.)

Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava (od 11.00 do 18.00 hod.)

Prašná bašta, Zámočnícka 11, Bratislava (od 11.00 do 23.00 hod.)

Dátum predaja: od 2. – 5. 10. 2014 

 

Zakúpené žetóny Vás oprávňujú získať "originál", ktorý  môžete  konzumovať na mieste, alebo si ho uskladniť vo Vašej zbierke.


Dôležité upozornenie:
 výnimočne nejde o bluf!

...................................................................................................................................

 

nedeľa 5. 10. 2014 o 15:00, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

STOPY

Autorský sprievod na výstave A. Mlynárčika. Sprievod povedie Silvia Čúzyová.

 

VSTUP ZDARMA

...................................................................................................................................

 

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.