Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

 50. výročie založenia GMB 1961 - 2011 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy vydáva detských sprievodcov k výstavám?

Výstava

50. výročie založenia GMB 1961 - 2011

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
22. 9. 2011 - 23. 10. 2011
Kurátori: Barbara Davidson, Daniela Čarná, Anna Gregová, Lucia Halászová, Zuzana Jakabová, Ivan Jančár, Zsófia Kiss-Szemán, Jana Luková, Martina Vyskupová

Komorná výstava oboznámi v krátkosti návštevníkov o histórii 50-ročného pôsobenia našej inštitúcie, predstaví im jednotlivé zbierky, prácu reštaurátorského oddelenia a pomocou vystaveného fotodokumentačného materiálu priblíži jednotlivé etapy formovania našej inštitúcie. Vystavených bude 57 zbierkových predmetov a takmer päťdesiatich fotografií. Kurátorsky sa na koncepcii výstavy podieľali všetci odborní pracovníci GMB.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Kurátor: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Juraj Gavula
Kurátori: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbachov palác / Výstava
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.