Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Michael Rentz. Kresťanský rok | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Výstava

Michael Rentz. Kresťanský rok

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
2. 7. 2009 - 20. 9. 2009
Kurátor: Jana Luková

Výstava prezentuje prácu u nás málo známeho predstaviteľa českej barokovej grafiky Michaela Rentza ( 1698-1758 ). Rentz,  pôvodom z Norimbergu, prijal v roku 1722 miesto rytca u grófa Františka Antona Šporka v Kukse. Už v roku 1721 sa gróf pustil do najnáročnejšieho projektu svojej vydavateľskej činnosti – dvojzväzkového diela pod názvom Kresťanský rok ( Das Christliche Jahr ), pre ktorý Rentz vyhotovil takmer tri stovky ilustrácií. Návštevníci budú mať možnosť vidieť 88 grafických listov tohto výnimočného edičného počinu, ktoré pochádzajú zo súkromnej zbierky.

František Antonín Špork ( 1662-1738 ) – český miestodržiteľ a skutočný tajný radca – jedna z najvýraznejších osobností baroka v Čechách. Mecenáš umenia, vybudoval kúpele v Kukse, vo svojom sídle v Lysej nad Labem zriadil tlačiareň – kde mal možnosť vydávať vlastné knihy filozoficko-náboženského charakteru.

Publikácia Kresťanský rok má svoju vlastnú komplikovanú históriu ovplyvnenú zámermi a potrebami investora grófa Šporka. Na pôvodný úmysel uskutočnený v roku 1718 – vydanie Kresťanského roku v prozaickej edícii podľa francúzskeho vzoru autora Nicolasa Le Tourneux, nadviazala jeho myšlienka zveršovania perikop evanjelistov (úryvkov z biblie čítaných pri bohoslužbe), ktoré mali byť na určitú melódiu spievané ľudom na jeho panstvách. Celý projekt však nadobudol oveľa väčšie rozmery. Po prijatí rytcov Michala Rentza a Johanna Montalegreho, bolo v rokoch 1723 – 1725 hotových už 120 ilustrácií 1 zväzku. Prvá kniha ( I. – V. diel ) zahrňuje všetky nedele a zvláštne cirkevné sviatky. Druhá kniha ( VI. – X. diel ), ku ktorej bola výzdoba dokončená v roku 1728  je celoročným cirkevným kalendárom. V roku 1732 bola zahájená tlač tzv. fóliového vydania Kresťanského roku, doplneného o záverečný XI. diel druhého zväzku (votívne omše). Oba zväzky boli kompletne hotové v roku 1735. Po Šporkovej smrti rozpredala zvyšných 1600 exemplárov  jeho dcéra Anna Katarína. Takýmto spôsobom sa zväzky rozptýlili po celých Čechách a aj dnes sa občas vynoria v antikvariátoch – žiaľ mnohokrát už s rozstrihanými ilustráciami.

Jana Luková, kurátorka zbierky starej grafiky

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.