Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Živo/t v galérii/e | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Výstava

Živo/t v galérii/e

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
21. 4. 2006 - 23. 4. 2006

Štipendium pre mladých kurátorov - Cena riaditeľa GMB

Kurátorka: Tatiana Recká

„…Všetci sme tak trochu voyeri. Chceme vidieť, vedieť, o tom druhom, s tým druhým…“ Sociálna reflexia v umení „hrá prím“, rôznosť typov ľudí /farby pleti, národnosti, vierovyznania/ tvoria súčasť mnohých výstavných prác. Predmetom zobrazenia v umení sú ľudia samotní, situácie, v ktorých sa nachádzajú, ocitajú aj napriek svojej vôli. Hra spoločenských úloh /napr. osoba kurátora sa stala tiež objektom, umeleckým dielom, centrom pozornosti verejnosti – Jan Hoet a reklamná kampaň, z ktorej výťažok pomohol samotnému múzeu/.

Podobný problém riešim vo svojom projekte. Zmena strán vystavovania, výmena funkcií, obrátiť zaužívaný pohľad, návštevu galérie mesta Bratislavy. Galéria nie ako priestor, ktorý vystavuje, ale priestor, ktorý je vystavený.

Galéria ako koncept, galéria ako výstavný objekt v doslovnom chápaní. Vytvoriť obraz o galérii, pozostávajúci z jej pracovníkov /fenomén človeka a jeho jedinečnosť kontra banalita a monotónnosť?/. Prezentovať pracovníkov galérie ako umelecké „gro“ galérie, zároveň pokus poodhaliť zákulisie tejto inštitúcie, pozrieť sa „pod pokrievku“. Vystaviť „obraz galerijnej spoločnosti“ a konfrontovať ho so spoločnosťou /stret sféry súkromna s verejným/.

Jednotlivých pracovníkov bude zastupovať fotografia, životopis „pripravený na mieru“ projektu a jedinečnosť, originalita rámov /ako poukaz na osobitosť a vkus každého/. Projektom je snaha poukázať na sociálno-profesijnú otázku, pozrieť sa na galériu zo sociologického aspektu. Načrtnúť problematiku inštitúcie – galérie ako takej, ako aj ľudskej schopnosti /neschopnosti/ otvorene sa vyjadriť k vlastnému pracovnému zaradeniu. Zaujať postoj. Prezentovať sa ako pracovník a zároveň ako človek.

Zrušiť zaužívaný pohľad na galériu, vojsť do nej. Zrušiť zaužívaný pohľad na sebahodnotenie, pokus otvorene reagovať.

Projekt sa koná ako súčasť podujatia Bratislava pre všetkých.

 

1.jpg.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.jpg.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.jpg.jpg 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Stano Filko - Erik Binder - Martin Vongrej
Kurátorka: Lucia G. Stach
8. 10. 2020 - 17. 1. 2021
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Dorota Sadovská
Kurátorka: Zsófia Kiss-Szemán
30. 9. 2020 - 31. 1. 2021
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 10. 1. 2021
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.