Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Bratislavský hrad. Výber zo zbierok GMB | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Výstava

Bratislavský hrad. Výber zo zbierok GMB

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
25. 4. 2009 - 14. 6. 2009
Kurátor: Jana Luková

Dominanta a symbol spoločenského významu Bratislavy – Bratislavský hrad – tvorí už stáročia neodmysliteľnú súčasť panorámy mesta. Úpravy hradného areálu a jeho stavebný vývoj máme možnosť rekonštruovať na základe archeologického výskumu či skúmaním historických prameňov. Ďalším dôležitým zdrojom, ktorý nám môže byť nápomocný, sú dobové topografické zobrazenia a plány. Výber tých najzaujímavejších, ktoré sa nachádzajú v zbierkach Galérie mesta Bratislavy predstavíme na výstave Bratislavský hrad, ktorá sa uskutoční vrámci VI. ročníka podujatia Bratislava pre všetkých.
Prezentované výtvarné diela zachytávajú päťstoročné dejiny hradného areálu a urbanistický vývoj priľahlého mesta, no sprievodné texty sa pre ucelenejší obraz venujú aj jeho starším dejinám.
Zo starších grafík tu máme možnosť vidieť známe diela autorov ako Matthäus Merian starší (1593 – 1650), Lukas Schnitzer (okolo 1633-1671), Fridrich Bernhard Werner (1690-1776), alebo Wilhelm Dilich (1571-1655).  Obdobie 19. a 20. storočia zastupujú okrem iných aj Jozef Anton Lántz, Ľudovít Rohbock (1820-1880), ale aj výtvarníci Imrich Weiner Kráľ (1901-1978) a Janko Alexy (1894-1970). Práve posledný menovaný autor sa významným spôsobom zasadil o realizáciu myšlienky rekonštrukcie hradného paláca, ktorý od požiaru v roku 1811 chátral. Od roku 1953 sa začala jeho náročná rekonštrukcia so zámerom vytvorenia nového rezidenčného sídla dvoch inštitúcií – Slovenskej národnej rady a Slovenského národného múzea. Hrad bol verejnosti sprístupnený 30. októbra 1968, stavebné úpravy však boli realizované prakticky dodnes.
Súčasná zásadná obnova, ktorá sa začala na jar 2008 má odstrániť zlý technický stav budov a zatraktívniť priestor celého areálu. Dúfame, že naša výstava pripomenie návštevníkom dejinný a spoločenský význam hradu pre naše mesto a jeho obyvateľov.
K výstave vyjde rovnomenný album s výberom 12 reprodukcií výtvarných diel s motívom Bratislavského hradu.

Jana Luková, kurátorka zbierky starej grafiky

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.