Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

SOCHA A OBJEKT XII. | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Výstava

SOCHA A OBJEKT XII.

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
28. 6. 2007 - 2. 9. 2007
Kurátor: Viktor Hulík

sao

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA
SOCHA A OBJEKT XII.
BRATISLAVA, 28.6.– 2.9.2007

Hlavným zámerom organizátorov tohto podujatia je tak, ako aj po predchádzajúce roky, dostať výtvarné diela do bezprostrednejšieho kontaktu s divákom. Príležitosť takejto bezbariérovej vzájomnej komunikácie pomáha nielen budovať vzťah k umeniu, ale zároveň kultivuje estetické cítenie a vedomie diváka.
Sochy vytvárajú jedinečný kolorit a neopakovateľnú atmosféru, obohacujú možnosti kultúrneho vyžitia obyvateľov i návštevníkov Bratislavy. Táto medzinárodná výstava sa stala neoddeliteľnou súčasťou každoročnej kultúrnej ponuky letnej Bratislavy. Bratislava sa tak cez leto stáva miestom, kde sa stretáva kvalitné umenie i významné umelecké osobnosti.

V rámci medzinárodnej kooperácie sa vytvára príležitosť k bližšiemu spoznávaniu iných kultúr prostredníctvom tak univerzálneho dorozumievacieho média, akým je výtvarné umenie.
Je to jedno z mála medzinárodných podujatí v oblasti výtvarného umenia, ktoré sa pravidelne na Slovensku uskutočňuje.

Tohtoročný už dvanásty ročník okrem exteriérových lokalít v areáli hradu s veľkoformátovými „Železnými ľuďmi“ významného poľského autora Zbygniewa Fraczkievicza či na Hviezdoslavovom námestí umiestnenými prácami mladšej generácie slovenských sochárov, ponúka v komornejšom prostredí viacerých galérií výtvarné diela 59 umelcov, okrem viacerých slovenských autorov, umelcov z Bulharska, Českej republiky, Dánska, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Nórska, Poľska, Rakúska, Španielska, Švajčiarska a Talianska.

V priestoroch rekonštruovaného Domu umenia bude umiestnená reprezentačná prehliadka 20. predstaviteľov súčasného španielskeho umenia s dielami inšpirovanými postavou Dona Quijota so zastúpením svetoznámych osobností ako Eduardo Arroyo či Martín Chirino; v Galérii Rakúskeho kultúrneho fóra sa slovenskému divákovi predstaví samostatnou prezentáciou Christian Ruschitzka z Viedne; Galéria Bulharského kultúrneho a informačného centra ponúkne výstavu Andreya Moskova; v Galérii Slovenskej sporiteľne budú nainštalované diela autorov z viacerých krajín, medzi inými mladých umelcov ako Michele Giangrande a Giuseppe Teofilo z Talianska, či hviezdu mladého maďarského umenia Attilu Csörgö; v Galérii mesta Bratislavy v Pálffyho paláci sa predstavia mladšie generačné ročníky zo Slovenska, Českej republiky a Rakúska ako napr. Krištof Kintera, Ondrej Brody z Českej republiky, Johannes Vogl z Rakúska či domáci Lukáš Haruštiak, Radovan Čerevka, Viktor Frešo, Galéria ForZet na Panenskej ulici si komornou výstavou pripomenie už uzatvorené dielo Štefana Kubíka a napokon v Galérii Z to bude zostava umelcov s orientáciou na konkrétne umenie, geometriu a konštruktivizmus ako napr. János Fajó z Maďarska, Eduard Staudt (D), Manfredo Massironi(I) ale aj slovenský Rudolf Sikora.
Akad.mal. Viktor Hulík

GMB, Pálffyho palác (zoznam vystavujúcich autorov)

Krištof Kintera (CZ)

Evžen Šimera (CZ)

Ondrej Brody (CZ)

Lukáš Haruštiak

Radovan Čerevka

Radovan Mačuha

Viktor Frešo

Martin Sedlák

Vlasta Žáková

Johannes Vogl (A)


Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Kurátor: Beata Jablonská, Kristína Zaťko Jarošová
24. 9. 2020 - 29. 11. 2020
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.