Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

IGOR KALNÝ - externá výstava | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Výstava

IGOR KALNÝ - externá výstava

Autor: Vstup do ticha
Stredoslovenská galéria Banská Bystrica
20. 4. 2006 - 28. 5. 2006
Kurátorka: Daniela Čarná

Kurátorka: Daniela Čarná

Repríza výstavy Igor Kalný: Vstup do ticha. Mirbachov palác GMB, 16.6.-31.7.2005

Igor Kalný (1957-1987) je jedným z najosobitejších predstaviteľov neoficiálnej výtvarnej scény 80. rokov 20. storočia na Slovensku. Jeho predčasne uzavretá, no napriek tomu ucelená tvorba sa pohybuje medzi hudbou, poéziou, privátnymi akciami, happeningami, maľbou a kresbou. Tá sa stala jeho špecifickou rečou a tvorí dominantu výstavy.
Na výtvarnú scénu vstúpil Kalný na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia. Po skončení Strednej priemyselnej školy grafickej z ideologických dôvodov nemohol ďalej študovať. Napriek tomu, že nemal akademické školenie, si veľmi skoro našiel vlastný vyhranený výtvarný názor. Vo svojej tvorbe sa priklonil ku staršej generácii výtvarníkov z okruhu analytickej maľby (Milan Bočkay, Klára Bočkayová, Dezider Tóth, Otis Laubert). Jej osobitá poloha, ktorú možno zjednodušene priradiť ku konceptuálnemu umeniu, nesie ťažisko v kresbe. Charakterizuje ju napätie protikladov medzi poriadkom – chaosom, geometriou – gestickosťou, vážnosťou – hravosťou, konkrétnym – abstraktným, uchopiteľným – tajomným.  Tie sú prítomné vo väčšine navzájom sa prelínajúcich cykloch kresieb. 

Hľadanie vlastného rukopisu sa u Kalného uskutočňuje ako konceptuálna hra s písmom a slovom. Mení rukopis vlastnej signatúry, vytvára vlastnú abecedu, zviditeľňuje slová, alebo ich necháva miznúť – vytvára vlastný jazyk blízky vizuálnej poézii. Hravý cyklus pečiatkových kresieb je zároveň odrazom neslobodnej atmosféry doby. Kalný v ňom s použitím banálnych detských pečiatok s motívom zvieratiek interpretoval Orwellovu Farmu zvierat, ktorej samizdatové vydanie ilustroval. Od kresby a jej analýzy sa dostáva k prepojeniu s realitou a jej vstupu do obrazu prostredníctvom obkresľovania reálnych predmetov. Počnúc každodennými predmetmi – vešiakom, džbánom, okuliarmi dospieva v posledných rokoch svojej tvorby k obkresľovaniu seba samého, vymedzovaniu priestoru svojho bytia. Výsledné dynamické veľkoplošné kresby rúk, nôh i celého tela – telovky tvoria jeden z vrcholných prejavov Kalného tvorby. Sú samostatnými dielami, svojráznymi autoportrétmi, no zároveň špecifickými záznamami privátnych body - artových performancií autora, ktoré dokumentoval fotografiou.

Vystavené diela sú zapožičané z pozostalosti autora,  zbierok Galérie mesta Bratislavy, Slovenskej národnej galérie, zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a. s. a zo súkromných zbierok. Keďže väčšina diel nie je autorom datovaná, orientovali sme sa podľa datovaných diel a obdobia vzniku jednotlivých cyklov kresieb.

K výstave bol vydaný i zatiaľ najobsiahlejší katalóg autorovej tvorby.

 

Publikácie k výstave

Igor Kalný. Vstup do ticha
Autor: Daniela Čarná
Počet strán: 40
Nová cena: VYPREDANÉ

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Vstup do ticha

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.