Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Protiklady | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Výstava

Protiklady

Autor: IGOR KALNÝ
9. 4. 2008 - 25. 4. 2008
Kurátor: Daniela Čarná

Výstava sa koná v spolupráci so Slovenským inštitútom v Moskve, www.simoscow.mfa.sk

IGOR KALNÝ

 „...život sa skladá z pohybu, mení sa miesto, čas, putovaním čosi získavame, čohosi sa vzdávame. Niekedy až spätne chápeme prežité.“  

Igor Kalný                                                                                                

Igora Kalný (1957-1987) vstupuje na slovenskú a českú neoficiálnu výtvarnú scénu na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia. Ako mladý, vlastnú cestu hľadajúci autor bez akademického školenia sa zoznamuje s generačne staršími bratislavskými výtvarníkmi z okruhu analytických tendencií (Milan Bočkay, Klára Bočkayová, Dezider Tóth, Otis Laubert, Igor Minárik), literátmi (Jiří Olič, Oleg Pastier, Ráchel Archleb, Tomáš Petřivý) organizátormi alternatívnej kultúry (Ján Budaj, František Mikloško) a českou scénou (Jiří Valoch, Dalibor Chatrný). Otvorený voči získaným podnetom dokázal Kalný vytvoriť osobitý jazyk, blízky vizuálnej poézii. Jeho tvorba, ovplyvnená konceptuálnym umením, v rámci ktorej sa venoval maľbe, akcii, hudobným a literárnym experimentom, sa vyprofilovala predovšetkým prostredníctvom dominantného média kresby a jej analýzy.

Kalného tvorbou sa prelína pretrvávajúca fascinácia zo sveta detskej tvorivosti, radosť z hry, trpezlivého zaujatia a objavovania. Charakterizujú ju protiklady medzi uzavretosťou – extrovertnosťou, poriadkom – chaosom, konkrétnym – abstraktným, vážnym – hravým, poznaným a iba tušeným. Tie sú v rôznej miere a intenzite prítomné vo väčšine navzájom sa prelínajúcich cykloch kresieb ceruzkami, tušom, či tlačiarenskou farbou, ktoré tvoria dominantnú líniu Kalného tvorby. Zdanlivá forma ich rozpracovanosti sa v nich stáva konečným riešením, výsledným dielom. Špecifická lyrika Kalného kresieb vychádza z jednoduchosti a zároveň viacvrstvovosti vyjadrenia. Sú akousi sondou, hľadaním vlastnej cesty k podstate. Jednotlivé témy a cykly sa stávajú prostriedkami, zastaveniami na nej. Od kresieb štruktúr, osnov a sietí prechádza začiatkom 80. rokov k záujmu o obyčajné každodenné predmety. Pečiatkové kresby, vznikajúce otláčaním detských pečiatok so zvieracím motívom kontrastujú s banálnosťou a absurditou vyplývajúcou z kontextu neslobodnej doby, ktorej nezmyselnosť na autorov vnútorný i vonkajší svet doliehala. Práca so slovom a jeho sémantikou je prítomná v akciách dokumentovaných fotografiou a gestických záznamoch písmen, smerujúcich ku geometrickým kompozíciám. Od obkresľovania reálnych predmetov (lampa, okuliare, vešiak), dospieva od polovice 80. rokov k obkresľovaniu seba samého – rúk, nôh i celého tela. Existenciálne záznamy tela, Telovky tvoria vrcholné, no zároveň posledné obdobie autorovej predčasne uzavretej, no napriek tomu ucelenej tvorby, pozostávajúcej zo stoviek diel. Igor Kalný nimi vytvoril svojrázne autoportréty, vymedzil priestor naplnený efemérnou váhou vlastnej existencie. Zanechal nám stopu v podobe svojej tvorby, ktorá nás pozýva k vnútornému dialógu a objavovaniu jeho umeleckého i ľudského posolstva.

Daniela Čarná


Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

IGOR KALNÝ

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: Jana Machatová, Peter Machata
Kurátorka: Viera Kleinová
10. 9. 2020 - 8. 11. 2020
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.